Tạo ID Apple cho con bạn

Thay vì chia sẻ tài khoản với con bạn, điều này có thể cấp cho trẻ quyền truy cập không mong muốn vào dữ liệu cá nhân của bạn, hãy tạo ID Apple cho trẻ. Sau đó, bạn có thể dễ dàng cài đặt các quyền kiểm soát của phụ huynh dựa trên độ tuổi và trẻ có thể sử dụng tính năng Chia sẻ trong gia đình, Tin nhắn, App Store và các dịch vụ khác của Apple.

Có thể bạn quan tâm

Cách tạo ID Apple cho con bạn

Trẻ em dưới 13 tuổi không thể tự tạo ID Apple. (Độ tuổi khác nhau tùy theo khu vực.) Nhưng nếu bạn là người tổ chức gia đình hoặc người giám hộ, bạn có thể tạo ID Apple cho trẻ.

Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch

Để xác minh rằng bạn là người lớn, bạn cần có thẻ tín dụng. Trên iPhone của mình, bạn cũng có thể sử dụng giấy phép lái xe hoặc ID tiểu bang được thêm vào Ví nếu có.

Trong iOS 16 hoặc iPadOS 16 trở lên

 1. Vào phần Cài đặt > Gia đình.

 2. Chạm vào nút ThêmMember button.

 3. Chạm vào Tạo tài khoản trẻ em, rồi chạm vào Tiếp tục.

 4. Nhập tên và ngày sinh của trẻ. Đảm bảo nhập ngày sinh chính xác vì sau này bạn không thể thay đổi ngày sinh.

 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Đối với ID Apple của con bạn, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của chúng, địa chỉ @icloud.com được đề xuất hoặc biệt danh Game Center của trẻ.

Trong iOS 15 hoặc iPadOS 15 trở về trước

 1. Vào phần Cài đặt.

 2. Chạm vào tên bạn, sau đó chạm vào Chia sẻ trong gia đình.

 3. Chạm vào Thêm thành viên.

 4. Chạm vào Tạo tài khoản cho trẻ, sau đó chạm vào Tiếp tục.

 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email của trẻ cho ID Apple hoặc biệt danh Game Center của trẻ. Đảm bảo nhập ngày sinh chính xác vì sau này bạn không thể thay đổi ngày sinh.

Trên máy Mac

Để xác minh rằng bạn là người lớn, bạn cần có thẻ tín dụng.

Trên macOS Ventura hoặc phiên bản mới hơn

 1. Chọn menu Apple  > Cài đặt hệ thống, rồi bấm vào Gia đình.

 2. Bấm vào Thêm thành viên.

 3. Bấm vào Tạo tài khoản cho trẻ.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Đảm bảo nhập ngày sinh chính xác vì sau này bạn không thể thay đổi ngày sinh. Đối với ID Apple của con bạn, bạn có thể sử dụng địa chỉ email hoặc biệt danh Game Center của trẻ.

Trên macOS Monterey hoặc phiên bản cũ hơn

 1. Chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, rồi bấm vào Chia sẻ trong gia đình.

 2. Bấm vào nút Thêm.

 3. Bấm vào Tạo tài khoản cho trẻ.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email của trẻ cho ID Apple hoặc biệt danh Game Center của trẻ. Đảm bảo nhập ngày sinh chính xác vì sau này bạn không thể thay đổi ngày sinh.

Đặt lại mật khẩu ID Apple của trẻ

Nếu là người tổ chức gia đình hoặc người giám hộ, bạn có thể giúp đặt lại mật khẩu ID Apple của con mình bằng cách sử dụng iPhone chạy iOS 16 trở lên hoặc iPad chạy iPadOS 16 trở lên và bật xác thực hai yếu tố cho ID Apple của bạn.

Tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu ID Apple của con bạn

Giới thiệu về cài đặt và tính năng dành cho trẻ em dưới 13 tuổi

Một số cài đặt và tính năng của ID Apple hoạt động khác biệt đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Ví dụ: trẻ em dưới 13 tuổi không thể tạo ID Apple mà không có sự cho phép và đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Độ tuổi tối thiểu để tạo tài khoản có thể khác nhau giữa các quốc gia và khu vực như sau: Dưới 14 tuổi ở Áo, Bulgaria, Trung Quốc đại lục, Síp, Israel, Ý, Litva, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Dưới 15 tuổi ở Cộng hòa Séc, Pháp, Hy Lạp, Peru và Slovenia. Dưới 16 tuổi ở Brazil, Croatia, Đức, Hungary, Ireland, Kosovo, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Ba Lan, Romania, Singapore và Slovakia. Dưới 13 tuổi ở tất cả các quốc gia và khu vực khác.

Rate this post