Xới đất vun gốc làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, giữ ẩm

– Hồ sơ thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1. Phát quang thực bì 1 Mục đích

3.1 Mục đích: Xới đất vun gốc làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, giữ ẩm cho cây, giữ cho cây không bị nghiêng đổ khi gặp gió lớn Đối với rừng chồi, vun gốc còn

giữ cho cây không bị nghiêng đổ khi gặp gió lớn. Đối với rừng chồi, vun gốc còn tạo cho cây chồi ra rễ mới.

3.2. Cách tiến hành:

Xới đất, vun gốc được thực hiện trong 2 năm đầu mỗi năm 1-2 lần vào sau mùa mưa.

3.3 Kỹ thuật

– Độ sâu lớp đất xới tuỳ theo từng loài cây, tuổi cây. Thông thường xới sâu từ 8- 13cm, càng xa gốc cây độ sâu xới đất càng tăng. Đường kính xới, vun gốc từ 0,8- 1m, không làm tổn thương đến hệ rễ bàng của cây.

– Đối với rừng trồng xen cây nông nghiệp, trong quá trình chăm sóc cây nông nghiệp thường kết hợp làm cỏ xới đất, vun gốc cho cây trồng.

– Những nơi trồng rừng thâm canh, có điều kiện về nhân lực, có thể xới đất toàn diện (với địa hình bằng), xới theo băng hoặc xới xung quanh gốc cây (đối với nơi đất dốc).

Hình 46: Xới gốc 4. Bón phân

4.1 Mục đích:

Tăng thêm dinh dưỡng cho cây sinh trưởng mạnh trong thời kỳ đầu, nhanh chóng vượt qua giai đoạn cỏ dại lấn át và tăng sức đề kháng cho cây.

4.2. Cách tiến hành:

Rừng trồng thâm canh bón phân cho cây từ 1-3 năm đầu, lượng phân bón tùy theo mức độ thâm canh và khả năng đầu tư mà xác định cho phù hợp.

5. Tỉa chồi

Đối với rừng tái sinh chồi (rừng bạch đàn):

– Trong năm đầu 1 gốc chỉ để 2 – 3 chồi sinh trưởng tốt nhất;

– Năm sau tuyển lựa mỗi gốc để lại 1-2 chồi khoẻ nhất mọc ở vị trí gần mặt đất để tiếp tục nuôi dưỡng;

– Cách tỉa: dùng dao sắc chặt sát phần vỏ của gốc cây mẹ để chồi đó không có khả năng mọc lại.

Hình 48: Chặt tỉa chồi 6. Trồng dặm:

Trồng dặm được tiến hành trong 2 năm đầu khi cây còn nhỏ, theo nguyên tắc chết cây nào trồng lại cây đó. Cuốc lại hố tại vị trí cây chết, bón phân và trồng như kỹ thuật trồng ban đầu. Vì cây trồng dặm trồng sau nên khi chăm sóc phải chú ý hơn, không để thực bì và cỏ dại lấn át. Cây trồng dăm phải phát triển nhanh ngang bằng những cây trồng xung quanh.

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 1. Câu hỏi đánh giá kiến thức 1. Câu hỏi đánh giá kiến thức

Câu hỏi tự luận:

Câu 1: Trình bày mục đích và yêu cầu kỹ thuật phát quang thực bì?

Câu 2: Trình bày mục đích và kỹ thuật làm cỏ?

Câu 3: Trình bày mục đích và kỹ thuật xới đất, vun gốc?

Câu 4: Trình bày kỹ thuật bón phân?

Câu 5: Trình bày kỹ thuật tỉa cây, tỉa chồi?

Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu dưới đây:

Câu 1: Kỹ thuật phát thực bì trong chăm sóc như thế nào?

a) Dây leo, cây bụi không có giá trị kinh tế phải phát sạch, phát sát gốc (chiều cao gốc chặt  10 cm), dập cành nhánh sát mặt đất.

b) Dây leo, cây bụi không có giá trị kinh tế phải phát sạch, phát sát gốc (chiều cao gốc chặt  15 cm), dập cành nhánh sát mặt đất.

c) Dây leo, cây bụi không có giá trị kinh tế phải phát sạch, phát sát gốc (chiều cao gốc chặt  10 cm), dập cành nhánh sát mặt đất.

d) Dây leo, cây bụi không có giá trị kinh tế phải phát sạch, phát sát gốc (chiều cao gốc chặt  1/3 đường kính gốc cây chặt), dập cành nhánh sát mặt đất.

Câu 2: Thời gian phát thực bì chăm sóc như thế nào?

a) Ba năm đầu phát quang mỗi năm 3 lần vào trước mùa sinh trưởng của cây trồng (tháng 6-7, tháng 9-10, tháng 11-12)

b) Ba năm đầu phát quang mỗi năm 2 lần vào trước mùa sinh trưởng của cây trồng (tháng 6-7 và tháng 9-10)

c) Ba năm đầu phát quang mỗi năm 1 lần vào trước mùa sinh trưởng của cây trồng (tháng 6-7 )

d) Ba năm đầu phát quang mỗi năm 2 lần vào trước mùa sinh trưởng của cây trồng (tháng 4-5 và tháng 9-10)

Câu 3: Kỹ thuật làm cỏ như thế nào?

a) Làm cỏ sạch xung quanh gốc cây với đường kính từ 0,8-1m. b) Làm cỏ sạch xung quanh gốc cây với đường kính từ 0,8-0,9m. c) Làm cỏ sạch xung quanh gốc cây với đường kính từ 0,8-1,0m. d) Làm cỏ sạch xung quanh gốc cây với đường kính từ 0,6-0,8.

Câu 4: Kỹ thuật xới đất, vun gốc như thế nào?

a) Độ sâu lớp đất xới từ 8-10cm, càng xa gốc cây độ sâu xới đất càng tăng, đường kính xới vun gốc từ 0,8-1m, không làm tổn thương đến hệ rễ bàng của cây.

b) Độ sâu lớp đất xới từ 8-13cm, càng xa gốc cây độ sâu xới đất càng tăng, đường kính xới vun gốc từ 0,8-1,2m, không làm tổn thương đến hệ rễ bàng của cây.

c) Độ sâu lớp đất xới từ 8-13cm, càng xa gốc cây độ sâu xới đất càng tăng, đường kính xới vun gốc từ 0,8-1m, không làm tổn thương đến hệ rễ bàng của cây.

d) Độ sâu lớp đất xới từ 8-13cm, càng xa gốc cây độ sâu xới đất càng tăng, đường kính xới vun gốc từ 0,6-0,8m, không làm tổn thương đến hệ rễ bàng của cây.

Câu 5: Kỹ thuật tỉa cây đối với rừng trồng bằng gieo hạt thẳng như thế nào?

a) Lần chăm sóc đầu, tỉa bớt cây chỉ để lại trong mỗi hố 1-3 cây sinh trưởng tốt, đem cây tỉa trồng dặm vào các hố không có cây; trong các lần chăm sóc sau chỉ để lại mỗi hố 2 cây khoẻ nhất.

b) Lần chăm sóc đầu, tỉa bớt cây chỉ để lại trong mỗi hố 2-3 cây sinh trưởng tốt, đem cây tỉa trồng dặm vào các hố không có cây. Trong các lần chăm sóc sau chỉ để lại mỗi hố 1 cây khoẻ nhất.

c) Lần chăm sóc đầu, tỉa bớt cây chỉ để lại trong mỗi hố 1-2 cây sinh trưởng tốt, đem cây tỉa trồng dặm vào các hố không có cây. Trong các lần chăm sóc sau chỉ để lại mỗi hố 1 cây khoẻ nhất.

2. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Bài tập 7: Hãy thực hiện các thao tác kỹ thuật để chăm sóc rừng bạch đàn 2 tuổi ?

C. Ghi nhớ

– Kỹ thuật phát thực bì trong chăm sóc; – Kỹ thuật làm cỏ, xới đất, vun gốc; – Kỹ thuật trồng dặm;

– Kỹ thuật tỉa chồi, tỉa cành; – Kỹ thuật bón phân.

Rate this post