Viết công thức Lewis của PCl5 và SF6

Với giải bài tập 6* trang 14 Chuyên đề Hóa học 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 1: Liên kết hóa học và hình học phân tử giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Hóa học 10. Mời các bạn đón xem:

Có thể bạn quan tâm

Giải bài tập Chuyên đề Hóa học 10 Bài 1: Liên kết hóa học và hình học phân tử

Bài tập 6* trang 14 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức Lewis của PCl5 và SF6

Lời giải:

Công thức Lewis của PCl5

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề Hóa học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 6 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Theo em, dạng hình học nào sau đây của hai phân tử carbon dioxide và nước là đúng?….

 • Câu hỏi 1 trang 6 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Những electron như thế nào được gọi là:….

 • Câu hỏi 2 trang 6 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức cấu tạo của CO2 và H2O….

 • Luyện tập 1 trang 8 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức Lewis của CH4, BF3, SO3 và F2O….

 • Câu hỏi 3 trang 9 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau hay hút nhau?….

 • Luyện tập 2 trang 9 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Giải thích vì sao khi xung quanh nguyên tử trung tâm có 3 đám mây electron hóa trị E thì 3 đám mây này có xu hướng nằm ở 3 đỉnh của một tam giác phẳng…..

 • Luyện tập 3 trang 10 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức Lewis, dự đoán dạng hình học của phân tử CH4….

 • Câu hỏi 4 trang 11 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Đặc điểm hình học khác nhau giữa AO lai hóa với AO s và với AO p là gì?….

 • Câu hỏi 5 trang 12 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Nguyên tử C trong CO2 có dạng lai hóa gì? Trình bày sự hình thành dạng lai hóa đó…..

  Câu hỏi 6 trang 13 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Phân tử acetone có dạng tam giác phẳng theo mô hình VSEPR. Xác định dạng lai hóa của nguyên tử trung tâm X. Biết công thức của acetone là ……

  Luyện tập 4 trang 13 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Trình bày sự hình thành lai hóa sp3 của nguyên tử C trong CH4 và hình thành các liên kết trong phân tử này……

 • Bài tập 1 trang 14 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức Lewis của CF4,C2H6, C2H4 và C2H2……

 • Bài tập 2 trang 14 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức Lewis của H2O. Dự đoán dạng hình học phân tử và dạng lai hóa của nguyên tử trung tâm…..

  Bài tập 3 trang 14 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Dựa theo công thức Lewis của CHCl3 xác định được dạng lai hóa của nguyên tử trung tâm C trong phân tử này là….

 • Bài tập 4* trang 14 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Xác định công thức Lewis của nitric acid HNO3. Cho biết nguyên tử H liên kết với O mà không phải với N…..

 • Bài tập 5* trang 14 Chuyên đề học tập Hóa học 10: Viết công thức Lewis và xác định dạng hình học của CS2. Xác định dạng lai hóa của nguyên tử trung tâm C trong phân tử này……

Rate this post