Vì sao phong trào Văn hoá Phục hưng được đánh …

Giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo Bài 10: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng

Bài tập 9 trang 59, 60, 61, 62 SBT Lịch sử 10: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 15 trang 62 SBT Lịch sử 10: Vì sao phong trào Văn hoá Phục hưng được đánh giá là một“Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”?

A. Tạo ra sự biến đổi căn bản trong nhận thức của người châu Âu thời đó.

B. Mở ra những vùng đất mới, những con đường mới và những dân tộc mới.

C. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 59 SBT Lịch sử 10: Trong phong trào Văn hoá Phục hưng, giai cấp tư sản chủ trương

Câu 2 trang 60 SBT Lịch sử 10: Qua những tác phẩm văn học, nghệ thuật thời Phục hưng, giai cấp tư sản đã nghiêm khắc lên án

Câu 3 trang 60 SBT Lịch sử 10: Văn hoá Phục hưng đã đề cao vấn đề nào dưới đây

Câu 4 trang 60 SBT Lịch sử 10: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hoá Phục hưng

Câu 5 trang 60 SBT Lịch sử 10: Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV – XVII) đã đạt được những thành tựu rực rỡ về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực

Câu 6 trang 60 SBT Lịch sử 10: Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV – XVII) có nghĩa là khôi phục lại

Câu 7 trang 60 SBT Lịch sử 10: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hoá Phục hưng

Câu 8 trang 60 SBT Lịch sử 10: hong trào Văn hoá Phục hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực

Câu 9 trang 61 SBT Lịch sử 10: Thời đại Văn hoá Phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào

Câu 10 trang 61 SBT Lịch sử 10: Trong giai đoạn đầu của thời đại Văn hoá Phục hưng, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức

Câu 11 trang 61 SBT Lịch sử 10: Ph. Ăng-ghen nhận định“Văn hoá Phục hưng” là

Câu 12 trang 61 SBT Lịch sử 10: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học thiên tài được mệnh danh là những người

Câu 13 trang 61 SBT Lịch sử 10: Cơ sở tư tưởng chính thống của giai cấp phong kiến ở châu Âu thời trung đại là giáo lí

Câu 14 trang 61 SBT Lịch sử 10: Mục đích chính của giai cấp tư sản khi khởi xướng phong trào Văn hoá Phục hưng là

Câu 15 trang 62 SBT Lịch sử 10: Vì sao phong trào Văn hoá Phục hưng được đánh giá là một“Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”

Câu 16 trang 62 SBT Lịch sử 10: Bản chất của phong trào Văn hoá Phục hưng là

Câu 17 trang 62 SBT Lịch sử 10: Những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu và nhận thức được bản chất của thế giới là

Câu 18 trang 62 SBT Lịch sử 10: Phong trào Văn hoá Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là một cuộc cách mạng

Câu 19 trang 62 SBT Lịch sử 10: Phong trào Văn hoá Phục hưng được biết đến nhiều nhất bởi những thành tựu lớn lao trong lĩnh vực

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Bài 12: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Bài 13: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời cổ – trung đại

Bài 14: Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á thời cổ – trung đại

Bài 15: Văn minh Văn Lan – Âu Lạc

Rate this post