Vì sao đạo luật phục hưng công nghiệp đóng vai trò là đạo luật

Câu hỏi: Tại sao Đạo luật Phục hưng Công nghiệp là phần luật quan trọng nhất trong “Chính sách Mới” của Chủ tịch Russell?

A. Đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu

B. Đảm bảo nền tảng quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ

C. Đảm bảo vấn đề việc làm cho người lao động

D. Là cơ sở để ban hành các luật khác

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: A. Đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu

Đạo luật Phục hưng Công nghiệp đóng vai trò là phần pháp lý quan trọng nhất trong “Chính sách Mới” của Tổng thống Russell nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu.

Giải thích:

Thực chất của khủng hoảng kinh tế là khủng hoảng thừa năng lực sản xuất hàng loạt, chạy theo lợi nhuận mà không đồng thời nâng cao mức sống của người lao động. Để giải quyết vấn đề cân bằng giữa nguồn cung và cơ cấu, hành động phục hưng của “Chính sách mới” đã quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Bằng cách giải quyết đúng đắn bản chất của cuộc khủng hoảng, Đạo luật phục hồi công nghiệp là đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của Hoa Kỳ.

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với trường ĐH KD & CN Hà Nội để tìm hiểu thêm về nước Mỹ nhé!

1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng ở Mĩ năm 1929-1933

Sản xuất ồ ạt và chạy đua vì lợi nhuận đã khiến nước Mỹ hùng mạnh đi đến tình trạng “cung” vượt “cầu”.

=> Đã tạo ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng cho đất nước phát triển này.

2. Hậu quả của cuộc khủng hoảng ở Mĩ năm 1929-1933

Vào ngày 29 tháng 10 năm 1929, giá cổ phiếu giảm 80%. Hàng triệu người đã mất hết tiền tiết kiệm cả đời.

– Các nhà máy đóng cửa, hàng nghìn ngân hàng phá sản.

– Hàng triệu người thất nghiệp.

– Nhà nước không thu thuế.

– Công chức, viên chức, giáo viên không được trả lương.

Cuộc khủng hoảng đã tàn phá nặng nề các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thương mại của Mỹ, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng:

+ Năm 1932 sản lượng công nghiệp là 53,8% (so với năm 1929).

+ 11,5 vạn công ty thương mại, 58 công ty đường sắt bị phá sản.

+ 100.000 ngân hàng đóng cửa, 75% dân làng phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp.

3. “Chính sách mới” của Tổng thống Hoa Kỳ Ruzeven

a) Chính sách mới – khôi phục và phát triển kinh tế

– Cuối năm 1932, Rusbyen thực hiện một hệ thống chính sách và biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội gọi chung là Chính sách mới.

Chính sách mới bao gồm các quy chế sau:

Đạo luật điều tiết nông nghiệp.

Đạo luật Ngân hàng.

Đạo luật cứu trợ thất nghiệp.

Đạo luật phục hồi công nghiệp.

– Đạo luật phục hồi công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ, tạo cho người lao động quyền thương lượng về vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc.

=> Bản chất: tăng cường vai trò của nhà nước trong việc quản lý và điều tiết nền kinh tế.

– Kết quả:

Đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng.

+ Làm giảm bớt mâu thuẫn giai cấp, góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản của Mĩ.

b) Chính sách đối ngoại

– Thực hiện chính sách láng giềng hữu nghị đối với khu vực Mỹ Latinh.

– Công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

– Thực hiện chính sách “trung lập”, không tham gia vào các vấn đề quốc tế xảy ra bên ngoài châu Mỹ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Rate this post