Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị

Với giải Câu hỏi trang 80 Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407) giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

Câu hỏi trang 80 Lịch sử 7: – Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

– Em có suy nghĩ gì về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 3.b trang 80 SGK

Hs nêu suy nghĩ của bản thân

Trả lời:

* Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng vì:

– Do những chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ.

– Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá chú trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy.

* Suy nghĩ về câu nói của Hồ Nguyên Trừng:

Lời Hồ Nguyên Trừng phản ánh điểm yếu chết người của nhà Hồ lúc đó là không được lòng dân, đã trở thành lời cảnh tỉnh bất hủ trong lịch sử về thái độ vương triều đối với dân. Sau này, sử thần Ngô Sĩ Liên khen rằng “Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó.”

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 77 Lịch sử 7: Nhà Hồ được thành lập như thế nào?…

Câu hỏi trang 78 Lịch sử 7: Nêu những nội dung chính trong cải cách của Hồ Quý Ly…

Câu hỏi trang 79 Lịch sử 7: Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động thế nào đến xã hội đương thời? Tham khảo thêm tư liệu 18.4 cho câu trả lời của em…

Câu hỏi trang 79 Lịch sử 7: Mô tả những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân xâm lược Minh…

Luyện tập 1 trang 80 Lịch sử 7: Hoàn thành sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh những cải cách của Hồ Quý Ly…

Luyện tập 2 trang 80 Lịch sử 7: Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ…

Vận dụng 3 trang 80 Lịch sử 7: Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc thời nhà Hồ là Di sản văn hóa Thế giới. Theo em, đó là công trình nào? Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết một bài giới thiệu về công trình đó…

Xem thêm các bài giải SGK Lịch sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết:

Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 18 : Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Bài 20: Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527)

Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Rate this post