Tỷ lệ phần trăm chuyển đổi – Phương pháp giải hiệu quả nhất

Video cách đổi phần trăm ra phân số

Phân số và phần trăm là hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau để so sánh và mô tả kích thước của các đại lượng. Việc chuyển phân số thành phần trăm và ngược lại có vẻ khó khăn đối với một số học sinh nhưng chỉ là một quá trình hai bước đơn giản. Trước khi chúng ta có thể thực hiện quá trình chuyển đổi, hãy tóm tắt nhanh phần trăm và phần trăm là gì.

Có thể bạn quan tâm

Tỷ lệ phần trăm là một phương tiện để chỉ một phần trong số 100. Nó là một tỷ lệ có mẫu số là 100. Phần trăm được biểu thị bằng dấu phần trăm (%). Thuật ngữ phần trăm bắt nguồn từ một từ Latinh – phần trăm có nghĩa là một trăm.

Ví dụ về phần trăm bao gồm: 4%, 10%, 100%, v.v.

Một phân số được định nghĩa là một phần của toàn bộ đại lượng. Một phân số chỉ đơn giản là đại diện cho số phần của một số nhất định chia cho một số nguyên. Một phân số đơn giản bao gồm hai phần là tử số, là số ở trên cùng và mẫu số là số ở dưới cùng. Dòng gạch chéo thường ngăn cách tử số và mẫu số. Ví dụ về phân số bao gồm: 2/5, 1/3, 4/9, v.v.

Làm thế nào để chuyển đổi một phân số thành phần trăm?
Làm thế nào để chuyển đổi một phân số thành phần trăm?

Làm thế nào để chuyển đổi một phân số thành phần trăm?

Để chuyển đổi phân số thành phần trăm, bạn chỉ cần làm theo hai bước đơn giản dưới đây:

 • Đầu tiên, chuyển phân số đã cho thành số thập phân. Dùng phương pháp chia dài để chia tử số cho mẫu số
 • Nhân số thập phân kết quả với 100.
 • Cần lưu ý rằng kết quả được viết theo sau là dấu phần trăm (%) phía sau.

Để hiểu rõ quá trình này, chúng ta hãy giải quyết một vài ví dụ bằng cách áp dụng các bước trên.

ví dụ 1

Chuyển 3/4 thành phần trăm.

Giải trình

 • Bắt đầu bằng cách chuyển phân số 3/4 thành số thập phân.
 • Chia tử số cho mẫu số: 3 ÷ 4 = 0,75
 • Nhân số thập phân với 100 và viết kết quả với dấu phần trăm: 0,75 × 100 = 75%.
 • Do đó, 3/4 = 75%

Ví dụ 2

Chuyển đổi 3/16 thành phần trăm.

Giải trình

 • Chuyển 3/16 thành số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số
 • 3 ÷ 16 = 0,1875
 • Bây giờ nhân số thập phân với 100 và viết kết quả theo sau là ký hiệu phần trăm (%): 0,1875 × 100 = 18,75%
 • Do đó, 3/16 = 75%

Các ví dụ khác về chuyển đổi phân số thành phần trăm là:

 1. 3/25 = (0,12 × 100)% = 12%
 2. 4/5 = (0,8 × 100)% = 80%
 • 3/4 = (0,75 × 100)% = 75%
 1. 2/3 = (2/3 × 100)% = 0,67%
 2. 1 = (1 × 100)% = 100%
Làm thế nào để chuyển đổi một phân số thành phần trăm?
Làm thế nào để chuyển đổi một phân số thành phần trăm?

Làm thế nào để chuyển đổi phần trăm thành phân số?

Chuyển đổi phần trăm thành phân số là một phép toán chuyển tiếp thẳng khác. Bạn chỉ cần làm theo các bước được nêu dưới đây trong bài viết này:

 • Bỏ dấu phần trăm (%) khỏi số đã cho.
 • Viết số dưới dạng tử số và 100 dưới dạng mẫu số
 • Đơn giản hóa phân số, nếu có thể, với điều kiện thấp nhất của nó.

Hãy cũng giải quyết một số ví dụ bằng cách sử dụng các bước:

Xem thêm:

Phần trăm thay đổi trong toán học và cách giải nhanh nhất

Phương pháp giải tỷ lệ nghịch nhanh gọn nhất

Ví dụ 3

Chuyển 13% thành phân số.

Giải trình

 • Bỏ dấu phần trăm (%) và chia số cho 100.
 • 13% = 13 ÷ 100 = 13/100
 • Điều này không thể được đơn giản hóa và do đó, câu trả lời là 13/100

Ví dụ 4

Chuyển 2,5% thành phân số.

Giải trình

 • Bỏ dấu phần trăm (%).
 • Trong trường hợp này, tỷ lệ phần trăm đã cho là một số thập phân. Chúng tôi chỉ sử dụng các bước tương tự nhưng bây giờ đếm số chữ số thập phân và nhân với 100 theo lũy thừa của 10.
 • 5 có 1 chữ số thập phân, do đó lũy thừa của 10 sẽ là 10 1.
 • Lấy số đó là một số nguyên và chia cho tích của 100 và 10 1.

= 25 / (100 x 10 1 ) = 25/1000

 • Phân số có thể được đơn giản hóa thành các số hạng thấp nhất; 25/1000 = 1/40.
 • Do đó, 2,5% = 1/40

Ví dụ 5

Chuyển 0,005% thành phân số.

Giải trình

 • Xóa dấu phần trăm (%)
 • Đếm số chữ số thập phân trong số. Trong trường hợp này, 0,005 có 3 chữ số thập phân.
 • Viết số dưới dạng số nguyên và chia cho tích của 100 và 10 3.

= 5 / (100 x 10 3 )

= 5/100000

 • Rút gọn phân số: 5/100000 = 1/20000
 • Do đó, 0,005% = 1/20000

Các ví dụ khác về chuyển đổi phần trăm thành phân số:

 1. 62% = 62/100 = 31/50
 2. 30% = 30/100 = 3/10
 • 0,5% = 5/10% = 5/10 × 1/100 = 1/200
 1. 30,2% = 322/10% = 322/10 × 1/100 = 322/1000 = 151/500
 2. 0,4% = 4/10% = 4/10 × 1/100 = 4/1000 = 1/250
 3. 3 2 / 5 % = 17 / 5 % = 17/5 × 1/100 = 17/500
 • 2/5% = 2/5 × 1/100 = 1/250
 • 16 2/ 3 % = 50 / 3 % = 50/3 × 1/100 = 50/300 = 1/6
Làm thế nào để chuyển đổi phần trăm thành phân số?
Làm thế nào để chuyển đổi phần trăm thành phân số?

Câu hỏi thực hành

 • Chuyển đổi từng phần trăm sau đây thành phân số
 1. 48%
 2. 3 2 / 5 %
 1. 0,04%
 2. 2¾%
 • Chuyển các phân số sau thành phần trăm:
 1. 25/4
 2. 23/20
 1. 17/500
 2. 41/800

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420