Trong Access, Muốn Tạo Biểu Mẫu Theo Cách Tự Thiết Kế, Ta Chọn

Trang chủ Ngữ văn Soạn văn 6 Soạn văn 7 Soạn văn 8 Soạn văn 9 Soạn Văn 10 Soạn văn 11 Soạn văn 12 Văn mẫu Văn mẫu 6 Văn mẫu 7 Văn mẫu 8 Văn mẫu 9 Văn mẫu 10 Văn mẫu 11 Văn mẫu 12 Thi vào 10 Tra điểm Tin tuyển sinh Điểm chuẩn Đề thi thử Đề thi đáp án Giải đáp Trắc nghiệm Đăng nhập Tạo tài khoản Đăng Nhập với Email Đăng nhập Lấy lại mật khẩu Đăng Nhập với Facebook Google Apple

Có thể bạn quan tâm

Tạo tài khoản Doctailieu

Để sử dụng đầy đủ tính năng và tham gia cộng đồng của chúng tôi

Tạo tài khoản Tạo tài khoản với Facebook Google Apple Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn Lấy lại mật khẩu Nhập Email của bạn để lấy lại mật khẩu Lấy lại mật khẩu Trang chủ Trắc nghiệm Lớp 12Trắc nghiệm môn Tin học Lớp 12 Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn: A. Create form in Design View B. Create form by using Wizard C. Create form with using Wizard D. Create form by Design View Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 12 bài 6 : Biểu mẫu

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form in Design View.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể: Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ Giải thích: – Chế độ thiết kế là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới – Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện: + Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút

Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [Design] hoặc nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu

Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng.

Form – Create Form by using wizard

Một biểu mẫu (Form) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa theo bao nhiêu nhóm

Không có

Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng WizarD., thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

Form/Create Form by using Wizard//Next

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: Nhập dữ liệu

Một biểu mẫu (Form) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa theo bao nhiêu nhóm:

Không có

Khi thiết kế biểu mẫu phụ (subform) cho một biểu mẫu chính (mainform), nếu không muốn các công thức được đặt trong phần Form Footer của biểu mẫu phụ hiển thị ra khi xem biểu mẫu chính ở chế độ FormView, thì ta sẽ thực hiện:

Tất cả câu trên đều đúng

Khi tạo biểu mẫu thanh Toolbox không thấy, muốn lấy lại thao tác.

Tất cả đều đúng

Hình minh hoạ sau thuộc dạng biểu mẫu nào:

Biểu mẫu dạng tabular

Báo đáp án sai Facebook twitter

các câu hỏi khác

 • Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
 • Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:
 • Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?
 • Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :
 • Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:
 • Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?
 • Cho các thao tác: (1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish (2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard (3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next (4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next (5) …..

Trắc nghiệm Tin học 12 bài 13 : Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học 12 bài 11 : Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Trắc nghiệm Tin học 12 bài 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học 12 bài 8 : Truy vấn dữ liệu

Mới cập nhật

 • Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions Vietnamese has a lot of traditions at Tet. They believe that the first-footer of a family determines their luck for the next year. Usually, people will invite a good-tempered, moral and successful person to visit their houses. During Tet, people visit relatives and friends to exchange best wishes. Children will dress in new clothes. They will receive lucky money for good blessings. Family gathering is really important because it’s time family members get together after a long year. At Tet every house is usually decorated by flowers and colored lights.

 • Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng:

 • Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là

 • Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa?

 • Người Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu:

 • Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

 • Ý nào sau đây không đúng với chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc?

X Chúc mừng!!! Đáp án bạn đưa ra hoàn toàn chính xác! Xem lời giải ×

Rate this post