Trình bày cơ chế sinh con trai con gái ở người Quan niệm cho rằng

mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hi vọng nó sẽ hữu ích dành cho quý bạn đọc

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài 2 (trang 41 sgk Sinh học 9) : Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Lời giải:

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người được giải thích dựa trên cơ chế xác định giới tính. Đó là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh.

(A là cặp NST thường, XX là cặp NST giới tính nữ, XY là cặp NST giới tính nam).

Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là không đúng vì qua giảm phân người mẹ chỉ sinh ra một loại trứng (mang NST X), còn người bố cho ra hai loại tinh trùng (một mang NST X và một mang NST Y). Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST X sinh ra con gái, còn sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST Y sẽ sinh ra con trai. Như vậy chỉ có con trai có NST Y quyết định giới tính nam, ở nữ không có NST Y quyết định giới tính nam nên quan niệm trên là sai.

Trả lời câu hỏi và bài tập Sinh học 9 Bài 12 khác :

  • Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 12 trang 39: Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi sau: – Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân? – Sự thụ tinh giữa các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái? – Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

  • Bài 1 (trang 41 SGK Sinh 9): Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

  • Bài 3 (trang 41 SGK Sinh 9): Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

  • Bài 4 (trang 41 SGK Sinh 9): Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi. Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

  • Bài 5 (trang 41 SGK Sinh 9): Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1? a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái. b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương. c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau. d) a) Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương đương.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

  • Giải Vở bài tập Sinh học 9
  • Giải sách bài tập Sinh học 9
  • Chuyên đề Sinh học 9

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Cám ơn bạn đã tin tưởng và đọc bài chia sẻ của mythuatcongnghiepachau.edu.vn

Rate this post