Theo em, vì sao Phật giáo được truyền bá sang nhiều …

Với Giải SGK Lịch sử 10 Câu hỏi 2 trang 48 Lịch sử 10 trong Bài 8: Văn minh Ấn Độ cổ – trung đại Sách giáo khoa Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SGK Lịch sử 10 Câu hỏi 2 trang 48 Lịch sử 10.

SGK Lịch sử 10 Câu hỏi 2 trang 48 Lịch sử 10

Câu hỏi 2 trang 48 Lịch Sử 10: Theo em, vì sao Phật giáo được truyền bá sang nhiều nước châu Á?

Lời giải:

– Phật giáo được truyền bá sang châu Á thông qua quá trình giao lưu thương mại giữa thương nhân Ấn Độ với các quốc gia.

– Phật giáo du nhập vào và được đông đảo cư dân châu Á sùng mộ, vì:

+ Đạo Phật chủ trương bình đẳng giữa mọi chúng sinh; tránh làm điều ác, chỉ làm điều thiện.

+ Đạo phật chỉ ra nguyên nhân của nỗi khổ, cách thức giải thoát với “Tứ diệu đế”, “bát chính đạo” và luật nhân – quả.

+ Phật giáo không cần nghi thức cúng bái phức tạp.

Xem thêm lời giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 45 Lịch Sử 10: Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng gì đến sự ra đời của nền văn minh Ấn Độ cổ đại?

Câu hỏi trang 45 Lịch Sử 10: Theo em, điều gì làm nên sự đa dạng về tộc người của Ấn Độ?

Câu hỏi trang 46 Lịch Sử 10: Em hãy nêu cơ sở kinh tế của nền văn minh Ấn Độ thời cổ – trung đại.

Câu hỏi trang 46 Lịch Sử 10: Trình bày bối cảnh chính trị – xã hội của văn minh Ấn Độ cổ – trung đại.

Câu hỏi 1 trang 47 Lịch Sử 10: Dựa vào Hình 8.8, em hãy tìm hiểu và cho biết quốc gia nào ở Đông Nam Á kế thừa chữ viết từ Ấn Độ.

Câu hỏi 2 trang 47 Lịch Sử 10: Theo em, giá trị to lớn của hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na trong văn học Ấn Độ cổ đại là gì?

Câu hỏi 1 trang 48 Lịch Sử 10: Hãy nêu cở sở ra đời Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cổ đại.

Câu hỏi trang 49 Lịch Sử 10: Tại sao nghệ thuật Ấn Độ lại chịu ảnh hưởng của tinh thần tôn giáo?

Câu hỏi trang 50 Lịch Sử 10: Những thành tựu nào về khoa học, kĩ thuật của người Ấn Độ đánh dấu sự phát triển nền khoa học của nhân loại?

Luyện tập 1 trang 51 Lịch Sử 10: Trình bày những cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ. Theo em, cơ sở nào là quan trọng nhất?

Luyện tập 2 trang 51 Lịch Sử 10: Nền văn minh Ấn Độ có những thành tựu nào nổi bật? Trong những thành tựu ấy, em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Vận dụng 1 trang 51 Lịch Sử 10: Nếu được đến Ấn Độ du lịch, em mong muốn tham quan di sản văn hóa nào nhất? Vì sao?

Vận dụng 2 trang 51 Lịch Sử 10: Thực hiện dự dán Hành trình kết nối di sản: em hãy lựa chọn một di sản văn hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng từ văn minh Ấn Độ và trình bày những giá trị đặc sắc của di sản đó.

Rate this post