Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế …

mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc pháp là chủ nghĩa đế quốc hi vọng nó sẽ hữu ích dành cho quý bạn đọc

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 41: Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

Trả lời:

Chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” vì

+ Phần lớn tư bản của Pháp là cho các nước châu Âu vay để thu lãi.

+ Pháp là chủ nợ lớn nhất trong hệ thống kinh tế thé giới.

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 8 ngắn nhất, hay khác:

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 39 ngắn nhất: Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 40 ngắn nhất: Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh.

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 40 ngắn nhất: Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh.

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 41 ngắn nhất: Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 41 ngắn nhất: Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 41 ngắn nhất: Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích.

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 43 ngắn nhất: Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình trạng kinh tế như thế nào?

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 43 ngắn nhất: Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”?

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 43 ngắn nhất: Qua tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó.

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 43 ngắn nhất: Quan sát hình 32 (SGK, trang 43) em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 44 ngắn nhất: Quan sát lược đồ (SGK, trang 44) kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

 • Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 6 trang 44 ngắn nhất: Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa?

 • Bài 1 trang 44 Lịch Sử 8 ngắn nhất: So sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm:1870, 1913.

 • Bài 2 trang 45 Lịch Sử 8 ngắn nhất: Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc trẻ (Đức, Mĩ).

 • Bài 3 trang 45 Lịch Sử 8 ngắn nhất: Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

 • Giải bài tập Lịch Sử 8 (hay nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 8 có đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 8
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 8
 • Top 32 Đề thi Lịch Sử 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Cám ơn bạn đã tin tưởng và đọc bài chia sẻ của mythuatcongnghiepachau.edu.vn

Rate this post