Request TikTok Shop Access | TikTok Business Center

Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop là một tính năng giúp bạn đơn giản hóa quy trình trong đó đối tác (ví dụ như đại lý) yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop. Quản trị viên Trung tâm doanh nghiệp có thể yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop trực tiếp từ Trung tâm doanh nghiệp TikTok. Đội ngũ TikTok Shop (chủ sở hữu, quản trị viên chính hoặc người quản lý quảng cáo) có thể trực tiếp cấp quyền truy cập vào TikTok Shop từ liên kết lời mời hoặc từ Trung tâm người bán.

Có thể bạn quan tâm

Đọc bài Thêm TikTok Shop từ Trung tâm doanh nghiệp để tìm hiểu thêm.

Phạm vi cung cấp

Quốc gia và Khu vực

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2023

 • Tính năng này được cung cấp cho tất cả các Trung tâm doanh nghiệp trực tiếp và Trung tâm doanh nghiệp dành cho đại lý đã đăng ký tại Singapore, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Indonesia, cũng như tất cả các Trung tâm doanh nghiệp thông thường trên toàn cầu.

 • Các Trung tâm doanh nghiệp có thể yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ cửa hàng nào.

Giới thiệu về TikTok Commerce

Lợi ích

Tính năng này giúp các tổ chức và đại lý thay mặt họ kích hoạt và quản lý quảng cáo mua sắm một cách hiệu quả hơn bằng cách chủ động xin cấp quyền truy cập cần có vào TikTok Shop.

 • Nhanh chóng yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop.

 • Cấp cho các thành viên và đối tác của Trung tâm doanh nghiệp quyền tạo quảng cáo để quảng bá sản phẩm từ TikTok Shop.

 • Quản lý các danh mục liên quan của cửa hàng và xem dữ liệu chuyên sâu trong Trình quản lý cửa hàng.

Phương pháp hay nhất

Để đảm bảo tính bảo mật cao nhất cho tài khoản của bạn, chúng tôi đặc biệt khuyên các công ty KHÔNG thêm bất kỳ người dùng nào bên ngoài công ty vào Trung tâm doanh nghiệp. Thay vào đó, từng cá nhân người dùng nên yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của bạn.

Trường hợp áp dụng

Tính năng Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop có tác dụng lý tưởng trong những trường hợp có nhiều tổ chức tham gia vào các chương trình quảng cáo của TikTok Shop.

Tình huống

Vấn đề

Giải pháp

Thương hiệu và Đại lý cộng tác

– Thương hiệu A sử dụng đội ngũ nội bộ của công ty để quản lý đơn hàng và sản phẩm trong TikTok Shop.

– Thương hiệu A thuê ngoài dịch vụ mua quảng cáo từ nhiều đại lý thương mại điện tử, bao gồm đại lý B, đại lý C và đại lý D để quảng cáo TikTok Shop của họ.

– Khách hàng của Thương hiệu A không biết cách cấp cho các đại lý B, C và D quyền truy cập vào TikTok Shop của họ.

– Ba đại lý có nguy cơ làm cho quá trình thiết lập và khởi chạy chiến dịch bị chậm trễ vì họ không được cấp quyền quảng bá bằng quảng cáo trong TikTok Shop.

– Ba đại lý có thể gửi yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của Thương hiệu A trực tiếp từ Trung tâm doanh nghiệp. Để thực hiện, họ có thể gửi email hoặc chia sẻ liên kết lời mời để yêu cầu Thương hiệu A cấp quyền truy cập vào TikTok Shop.

– Sau khi Thương hiệu A phê duyệt yêu cầu, ba đại lý có thể cấp cho các thành viên trong nhóm của họ quyền truy cập để sử dụng TikTok Shop này trong quảng cáo mua sắm.

Thương hiệu thuê ngoài hoàn toàn dịch vụ quản lý TikTok ShopE2E từ một hoặc nhiều đại lý

– Thương hiệu B hoàn toàn ủy quyền cho Đại lý truyền thông D sử dụng TikTok Shop để thay mặt họ khởi tạo, chạy và tối ưu hóa quảng cáo mua sắm.

– Tuy nhiên, Thương hiệu B không có các nguồn lực như đội ngũ nội bộ chuyên trách. Do vậy, họ mong muốn giảm thiểu khối lượng công việc bằng cách thuê đại lý D.

– Đại lý yêu cầu quyền quảng bá bằng quảng cáo trong TikTok Shop này để thiết lập Quảng cáo mua sắm.

– Tuy nhiên, Thương hiệu B không thiết lập Trung tâm doanh nghiệp để thực hiện mục đích này.

– Đồng thời, khách hàng của Thương hiệu B muốn giữ quyền sở hữu TikTok Shop này là tài sản của công ty. Tuy nhiên, họ muốn giảm thiểu công sức cần thiết để thực hiện việc này và từ chối triển khai bất kỳ hoạt động quảng bá bằng quảng cáo nào thuộc phạm vi của đại lý.

– Đại lý D có thể gửi yêu cầu từ Trung tâm doanh nghiệp để được cấp giấy phép quảng bá bằng quảng cáo cho TikTok Shop này.

– Khách hàng của Thương hiệu B chỉ cần tạo Trung tâm doanh nghiệp để lưu trữ tất cả tài sản của họ khi họ phê duyệt yêu cầu mà không cần thực hiện quy trình thiết lập phức tạp.

Cách thiết lập

Bạn cần thực hiện bốn (4) bước để yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều TikTok Shop từ trong Trung tâm doanh nghiệp.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập trong vai trò quản trị viên vào Trung tâm doanh nghiệp mà bạn chọn yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop.

 • Tùy vào địa điểm của cửa hàng:

  • Xuyên biên giới, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam: Quản trị viên Trung tâm doanh nghiệp có thể yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng ngay lập tức.

 • Để đảm bảo tính bảo mật và trách nhiệm giải trình, chúng tôi đặc biệt khuyên các công ty KHÔNG thêm bất kỳ người dùng nào bên ngoài công ty vào Trung tâm doanh nghiệp trong vai trò thành viên cá nhân.

 • Nếu bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào bên ngoài công ty yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop, họ sẽ cần trực tiếp gửi yêu cầu.

Bước 1: Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop từ Trung tâm doanh nghiệp

 1. Đăng nhập vào Trung tâm doanh nghiệp và nhấp vào Cửa hàng trong mục Tài sản ở thanh bên trái.

 2. Nhấp vào Thêm cửa hàng để yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop.

  • Nếu bạn đã thêm Cửa hàng hoặc TikTok Shop (thông qua tính năng tích hợp đối tác) vào Trung tâm doanh nghiệp, hãy nhấp vào Thêm cửa hàng ở góc trên bên trái.

  • Nếu bạn chưa thêm bất kỳ Cửa hàng hoặc TikTok Shop nào (thông qua tính năng tích hợp đối tác) vào Trung tâm doanh nghiệp, hãy nhấp vào Thêm TikTok Shop trên trang chào mừng.

 3. Trong cửa sổ bật lên, hãy dán mã TikTok Shop rồi nhấp vào Yêu cầu.

  • Lưu ý: Bạn có thể tìm mã TikTok Shop trong Trung tâm người bán của TikTok. Truy cập vào mục Tài khoản của tôi,chọn Hồ sơ người bán và nhấp vào Thông tin người bán.

 4. Khi nhìn thấy trang xác nhận, hãy chọn Đồng ý để hoàn thành hoặc Sao chép để gửi liên kết tới người bán nhằm được phê duyệt nhanh hơn.

 5. Sau khi bạn gửi, đội ngũ TikTok Shop sẽ nhận được thông báo qua email có kèm liên kết để phê duyệt yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop.

Lưu ý: Bạn có thể gửi tối đa 20 yêu cầu mỗi ngày từ cùng một Trung tâm doanh nghiệp.

Bước 2: Gửi lại yêu cầu từ Trung tâm doanh nghiệp (khi cần)

Nếu bạn đã gửi yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop nhưng chưa được phê duyệt, yêu cầu đó sẽ được gắn thẻ Đang chờ phê duyệt trong Trung tâm doanh nghiệp.

Sau khi gửi yêu cầu quyền truy cập lần đầu tiên, bạn có thể gửi lại một yêu cầu khác.

 1. Trong Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Cửa hàng trong mục Tài sản ở thanh bên trái.

 2. Chọn cửa hàng được gắn thẻ là Đang chờ phê duyệt.

 3. Nhấp vào liên kết Gửi lại yêu cầu có trong cảnh báo.

 4. Để gửi lại yêu cầu phê duyệt qua email, hãy nhấp vào Gửi lại.

Bước 3: Người bán phê duyệt yêu cầu trong Trung tâm người bán

Khi thành viên của đội ngũ TikTok Shop nhận được yêu cầu quyền truy cập qua email hoặc liên kết lời mời, họ có thể phê duyệt yêu cầu trực tiếp từ liên kết hoặc trong Trung tâm người bán. Có thể xảy ra bốn (4) tình huống khác nhau.

BC đã đăng ký

BC liên kết với Trung tâm người bán

Quản trị viên

Tình huống 1

Tình huống 2

Chưa

Chưa

Tình huống 3

Không

Tình huống 4

Chưa

Tình huống 1: Người bán đã liên kết Trung tâm doanh nghiệp với Trung tâm người bán

Trong tình huống này, Người bán chỉ cần mở thông báo trong email hoặc mở liên kết lời mời để phê duyệt yêu cầu.

Tình huống 2: Người bán chưa đăng ký bất kỳ tài khoản Trung tâm doanh nghiệp nào, cũng như chưa liên kết bất kỳ Trung tâm doanh nghiệp nào với Trung tâm người bán

Trong tình huống này, người bán có thể làm như sau để phê duyệt yêu cầu:

 1. Mở thông báo trong email hoặc mở liên kết lời mời để phê duyệt yêu cầu.

 2. Nhập tên tài khoản Trung tâm doanh nghiệp của họ, chọn múi giờ rồi nhấp vào Phê duyệt. Lưu ý: Trong quá trình phê duyệt, người bán chỉ có thể xem tài khoản Trung tâm doanh nghiệp mà họ có quyền truy cập trong vai trò quản trị viên.

 3. Khi được cấp quyền truy cập trong vai trò quản trị viên, người bán có thể chọn tài khoản Trung tâm doanh nghiệp trong menu thả xuống rồi nhấp vào Phê duyệt để tiếp tục.

Nếu người bán hiện đang có tài khoản Trung tâm doanh nghiệp, nhưng không có quyền truy cập trong vai trò quản trị viên, họ sẽ thấy thông tin sau:

Chưa thể hiển thị nội dung trong tài liệu. Hãy chú ý theo dõi để biết thông tin cập nhật.

Tình huống 3: Trước đây, người bán đã đăng ký tài khoản Trung tâm doanh nghiệp, nhưng chưa bao giờ liên kết với Trung tâm người bán. Người bán là Quản trị viên của tài khoản Trung tâm doanh nghiệp.

Trong tình huống này, người bán có thể làm như sau để phê duyệt yêu cầu:

 1. Mở thông báo trong email hoặc mở liên kết lời mời để phê duyệt yêu cầu.

 2. Nhập tên tài khoản Trung tâm doanh nghiệp của họ, chọn múi giờ rồi nhấp vào

  Phê duyệt.

Tình huống 4: Người bán đã đăng ký tài khoản Trung tâm doanh nghiệp, nhưng chưa bao giờ liên kết với Trung tâm người bán. Người bán không phải là Quản trị viên của tài khoản Trung tâm doanh nghiệp.

Trong tình huống này, người bán có thể làm như sau để phê duyệt yêu cầu:

 1. Mở thông báo trong email hoặc mở liên kết lời mời để phê duyệt yêu cầu.

  • Lưu ý: Trong quá trình phê duyệt, người bán chỉ có thể tìm thấy tài khoản Trung tâm doanh nghiệp mà họ có quyền truy cập trong vai trò quản trị viên. Nếu tài khoản Trung tâm doanh nghiệp không xuất hiện trong menu thả xuống, người bán cần liên hệ với người dùng là quản trị viên tài khoản Trung tâm doanh nghiệp để được cấp quyền truy cập trong vai trò Quản trị viên.

 2. Khi được cấp quyền truy cập trong vai trò quản trị viên, người bán có thể chọn tài khoản Trung tâm doanh nghiệp trong menu thả xuống rồi nhấp vào Phê duyệt để tiếp tục.

Nếu người bán hiện đang có tài khoản Trung tâm doanh nghiệp, nhưng không có quyền truy cập trong vai trò quản trị viên, họ sẽ thấy thông tin sau:

Xem dữ liệu

Nếu người bán muốn xem tổng hợp tất cả các yêu cầu từ trước đến nay và trạng thái tương ứng:

 1. Truy cập vào Trung tâm người bán.

 2. Nhấp vào tab Quảng cáo.

 3. Nhấp vào Quản lý tài khoản.

 4. Nhấp vào Quản lý đối tác để xem danh sách các tùy chọn.

Bước 4: Quản lý quyền đối với TikTok Shop trong Trung tâm doanh nghiệp

Phần nội dung sau đây trình bày cách cấp cho thành viên của Trung tâm doanh nghiệp hoặc đối tác của Trung tâm doanh nghiệp quyền quản lý TikTok Shop. Với quyền này, họ còn có thể thiết lập và bật quảng cáo mua sắm.

Cách cấp quyền truy cập vào TikTok Shop cho một thành viên của Trung tâm doanh nghiệp:

 1. Trong Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Cửa hàng trong mục Tài sản ở thanh bên trái.

 2. Chọn TikTok Shop bạn muốn cấp quyền truy cập cho thành viên.

 3. Nhấp vào Chỉ định thành viên mới trong tab Thành viên.

 4. Đánh dấu vào ô của thành viên yêu cầu quyền truy cập.

 5. Bật/tắt quyền Người quản lý hoặc Quảng bá bằng quảng cáo. Sau đó, nhấp vào Chỉ định để hoàn tất.

Nếu bạn muốn cấp quyền truy cập vào cửa hàng cho một người trong nhóm của bạn mà hiện họ không phải là thành viên của Trung tâm doanh nghiệp, bạn cần thêm họ vào Trung tâm doanh nghiệp của mình rồi sau đó cấp cho họ quyền truy cập vào cửa hàng.

 1. Trong Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Thành viên trong mục Người dùng ở thanh bên trái. Sau đó, nhấp vào Mời thành viên.

 2. Nhập địa chỉ email của người dùng vào trường Địa chỉ email.

  • Chọn Quản trị viên hoặc Tiêu chuẩn. Nhấp vào Mời thành viên để hoàn tất.

  • Để thêm nhiều thành viên, hãy nhấn Enter sau mỗi địa chỉ email.

 3. Chọn tài khoản quảng cáo và đặt quyền truy cập bạn muốn cấp cho họ.

 4. Sau khi họ chấp nhận lời mời trong Trung tâm doanh nghiệp, hãy làm theo các bước ở trên để cấp cho họ quyền truy cập vào TikTok Shop.

Để tìm hiểu thêm về cách thêm người dùng, hãy tham khảo bài viết Thêm người dùng vào Trung tâm doanh nghiệp TikTok.

Cách chia sẻ cửa hàng với Đối tác Trung tâm doanh nghiệp:

 1. Trong Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Cửa hàng trong mục Tài sản ở thanh bên trái.

 2. Chọn TikTok Shop bạn muốn cấp quyền truy cập cho đối tác.

 3. Để thêm đối tác mới, nhấp vào Chỉ định đối tác mới trong tab Đối tác.

 4. Cách cấp quyền truy cập vào TikTok Shop cho đối tác mới:

  • Nhập Mã tài khoản Trung tâm doanh nghiệp của đối tác.

  • Chọn quyền Người quản lý hoặc Quảng bá bằng quảng cáo.

  • Nhấp vào Xác nhận để hoàn tất.

Nếu các nhóm và/hoặc công ty yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào TikTok Shop để quảng bá bằng quảng cáo, nhưng họ chưa phải là đối tác của tài khoản Trung tâm doanh nghiệp:

 1. Trong Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Đối tác trong mục Người dùng. Sau đó, nhấp vào Thêm đối tác.

 2. Nhập ID Trung tâm doanh nghiệp của đối tác đã chọn vào trường ID Trung tâm doanh nghiệp của đối tác. Sau đó, nhấp vào Tiếp theo.

 3. Trong danh sách tài sản, chọn Cửa hàng bạn muốn chỉ định cho đối tác và đặt quyền truy cập của họ.

 4. Sau khi họ chấp nhận lời mời của bạn, hãy làm theo các bước ở trên để cấp cho họ quyền truy cập vào TikTok Shop.

 5. Xác nhận rằng đối tác của bạn đã nhận được quyền truy cập thành công trong tab Tài sản – Cửa hàng trong tài khoản Trung tâm doanh nghiệp của họ.

Bước 5: Tạo Quảng cáo mua sắm

Câu hỏi thường gặp về cách kết nối TikTok Shop từ Trung tâm doanh nghiệp

Tôi không có Trung tâm doanh nghiệp trực tiếp, cũng không có Trung tâm doanh nghiệp dành cho đại lý. Tôi có thể bắt đầu sử dụng tính năng này như thế nào?

Để bắt đầu sử dụng tính năng này, bạn có thể tạo Trung tâm doanh nghiệp dành cho đại lý, chọn loại doanh nghiệp đại lý và hoàn tất quy trình tạo Trung tâm doanh nghiệp của riêng bạn.

Nếu cùng một Trung tâm doanh nghiệp sử dụng cả phương thức “Thêm TikTok Shop của tôi” VÀ “Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của người khác” để yêu cầu quyền truy cập vào cùng một TikTok Shop, thì điều gì sẽ xảy ra?

 • Nếu TikTok Shop chấp nhận thành công yêu cầu bằng phương thức “Thêm TikTok Shop của tôi” trước, thì yêu cầu của phương thức “Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của người khác” sẽ tự động hết hạn.

 • Nếu TikTok Shop chấp nhận thành công yêu cầu bằng phương thức “Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của người khác” trước, thì yêu cầu của phương thức “Thêm TikTok Shop của tôi” sẽ tự động hết hạn.

 • Nếu TikTok Shop không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào trong 2 yêu cầu ở trên, thì cả yêu cầu của phương thức “Thêm TikTok Shop của tôi” và yêu cầu của phương thức “Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của người khác” sẽ vẫn tiếp tục hợp lệ.

Sau khi yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop được chấp nhận, yêu cầu đó có hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định không?

Không, yêu cầu sẽ không tự động hết hạn và bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào.

Sau khi người bán phê duyệt yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop, liệu tất cả các tài khoản quảng cáo trong Trung tâm doanh nghiệp của đối tác có đủ điều kiện sử dụng mục tiêu Doanh số sản phẩm, với nguồn sản phẩm là TikTok Shop hay không?

Có.

Có những cách nào khác để chạy quảng cáo trong TikTok Shop?

Trước khi bắt đầu chạy quảng cáo bằng mục tiêu Doanh số sản phẩm với nguồn sản phẩm là TikTok Shop, bạn có thể kết nối TikTok Shop với Tài khoản quảng cáo thông qua một trong ba phương pháp sau:

 1. Trong Trung tâm doanh nghiệp, hãy yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều TikTok Shop nhằm mục đích quảng cáo. Để tìm hiểu các bước yêu cầu Quyền truy cập vào TikTok Shop, hãy tham khảo bài viết Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop từ Trung tâm doanh nghiệp.

 2. Hoặc trong Trung tâm người bán, hãy kết nối một hoặc nhiều Tài khoản quảng cáo nhằm mục đích quảng cáo. Để tìm hiểu các bước thiết lập Quảng cáo mua sắm, hãy tham khảo bài viết Cách thiết lập Quảng cáo mua sắm trong Trung tâm người bán.

 3. Hoặc trong Trình quản lý quảng cáo, hãy liên kết Tài khoản TikTok có quyền truy cập vào phần Giới thiệu đã được cấp. Để tìm hiểu thêm về các bước cấp quyền truy cập vào phần Giới thiệu, hãy tham khảo bài viết Cách xin cấp quyền truy cập vào phần Giới thiệu.

Sau khi người bán phê duyệt yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop, người bán có thể xóa bỏ quyền truy cập đó bằng cách nào?

Có hai cách để xóa bỏ quyền truy cập của người bán. Các hoạt động sau đây sẽ diễn ra khi xóa bỏ quyền truy cập:

 • Chiến dịch sẽ ngừng phân phối.

 • Người dùng sẽ không tiếp tục nhìn thấy các cửa hàng và danh mục trong tài khoản Trình quản lý quảng cáo TikTok và tài khoản Trung tâm doanh nghiệp của họ.

 • Người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng danh mục và cửa hàng để tạo chiến dịch mới.

Cách 1:

 1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của người bán, rồi sau đó nhấp vào Cửa hàng trong tab Tài sản ở thanh bên trái.

 2. Chọn TikTok Shop rồi mở tab Đối tác.

 3. Nhấp vào Biểu tượng thùng rác ở bên phải để xóa quyền truy cập của đối tác.

Cách 2:

 1. Truy cập vào Trung tâm người bán của người bán, rồi nhấp vào Quản lý tài khoản trong tab Quảng cáo ở thanh bên trái.

 2. Nhấp vào Quản lý đối tác.

 3. Nhấp vào Xóa quyền truy cập ở bên phải để loại bỏ quyền truy cập của đối tác.

Bước 1: Trong Trung tâm doanh nghiệp, đối tác “Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của người khác”

Hành động cần thực hiện

 • Trong mục Tài sản thuộc Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Cửa hàng.

 • Nhấp vào Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop của người khác.

Trải nghiệm người dùng

Khi hiện tại không có cửa hàng nào trong Trung tâm doanh nghiệp này:

Khi hiện tại có các cửa hàng trong Trung tâm doanh nghiệp này:

Hành động cần thực hiện

Trải nghiệm người dùng

Bước 2: Người bán chấp nhận yêu cầu kết nối

Hành động cần thực hiện

Tình huống 1: Người bán đã liên kết Trung tâm doanh nghiệp với Trung tâm người bán.

Trải nghiệm người dùng

Hành động cần thực hiện

Tình huống 2: Người bán chưa liên kết Trung tâm doanh nghiệp với Trung tâm người bán.

 • Người bán mở thông báo trong email hoặc mở liên kết lời mời.

 • Người bán điền tên Trung tâm doanh nghiệp và chọn Múi giờ, rồi nhấp vào Phê duyệt.

Trải nghiệm người dùng

Hành động cần thực hiện

Tình huống 3: Người bán có quyền truy cập trong vai trò Quản trị viên vào Trung tâm doanh nghiệp.

 • Người bán mở thông báo trong email hoặc mở liên kết lời mời.

 • Người bán chọn tài khoản Trung tâm doanh nghiệp trong menu thả xuống và nhấp vào Phê duyệt.

Trải nghiệm người dùng

Hành động cần thực hiện

Lưu ý: Nếu người bán muốn xem dạng xem tổng hợp của tất cả các yêu cầu từ trước đến nay và trạng thái tương ứng, người bán nên truy cập vào Trung tâm người bán, sau đó nhấp vào tab Quảng cáo, rồi nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Quản lý đối tác và thực hiện hành động thích hợp.

Trải nghiệm người dùng

Bước 3: Đối tác phân phối quyền đối với TikTok Shop trong Trung tâm doanh nghiệp

Hành động cần thực hiện

 • Trong Trung tâm doanh nghiệp, nhấp vào Cửa hàng trong mục Tài sản và tìm TikTok Shop bạn muốn cấp quyền truy cập cho (các) thành viên.

 • Nhấp vào Chỉ định thành viên mới.

Trải nghiệm người dùng

Hành động cần thực hiện

 • Đánh dấu chọn các thành viên cần có quyền truy cập vào TikTok Shop này nhằm mục đích quảng cáo, cấp quyền cho họ, rồi sau đó nhấp vào Chỉ định.

Trải nghiệm người dùng

Nếu bất kỳ cá nhân nào cần có quyền truy cập vào TikTok Shop này nhằm mục đích quảng cáo nhưng họ chưa có mặt trong Trung tâm doanh nghiệp của bạn, trước tiên, bạn có thể mời họ vào Trung tâm doanh nghiệp rồi sau đó cấp quyền:

Hành động cần thực hiện

Trải nghiệm người dùng

Hành động cần thực hiện

 • Dán địa chỉ email để hệ thống gửi lời mời đến đó, chọn quyền, rồi nhấp vào Tiếp theo.

Trải nghiệm người dùng

Hành động cần thực hiện

 • Chọn tài khoản quảng cáo mà thành viên cần thiết lập quảng cáo trong đó, chọn quyền rồi nhấp vào Xác nhận.

 • Sau khi thành viên chấp nhận lời mời tham gia Trung tâm doanh nghiệp, hãy lặp lại bước 3 ở trên để cấp cho họ quyền đối với TikTok Shop.

Trải nghiệm người dùng

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420