Phương trình ion rút gọn CuSO4 + Na2S

Phương trình ion rút gọn CuSO4 + Na2S được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phân tử của phản ứng cũng như phương trình ion CuSO4 phản ứng Na2S. Hy vọng qua tài liệu giúp bạn học sinh hoàn thành tốt. Mời các bạn tham khảo.

Có thể bạn quan tâm

Phương trình phân tử CuSO4 + Na2S

Nhỏ dung dịch NH4Cl vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

CuSO4 và Na2S là các chất dễ tan và phân li mạnh

CuSO4 → Cu2+ + SO42−

Na2S → 2Na+ + S2−

Trong dung dịch các ion Cu2+ sẽ kết hợp với ion S2- tạo thành chất kết tủa màu trắng CuS

Phương trình ion thu gọn CuSO4 + Na2S

Cu2+ + S2− → CuS↓

Nội dung bài tập chính là Bài 4 trang 22 sgk hóa 11

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau:

a) ZnSO4 + KCl

b) Pb(NO3)2 + H2S

c) K2SO3 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + NaOH

Đáp án hướng dẫn giải

a) Không xảy ra phản ứng

b)

Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3

Pb2++ H2S → PbS + 2H+

c) K2SO3 + HCl → KCl + SO2 + H2O

2H+ + SO32− → SO2 + H2O

d) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3

Câu 2. Viết phương trình phân tử và ion thu gọn của các phản ứng sau

a) Ba(OH)2 + HCl →

b) NaOH + H2SO4 →

c) KOH + HNO3 →

d) CO2 + Ba(OH)2 dư →

e) HCl + K2CO3 →

f) FeS + HCl →

Đáp án hướng dẫn giải

a) Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

OH- + H+ → H2O

b) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

OH- + H+ → H2O

c) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

OH- + H+ → H2O

d) CO2 + Ba(OH)2 dư → BaCO3 + H2O

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

e) HCl + K2CO3 → 2KCl + H2O + CO2

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

f) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

Câu 3. Cho các phản ứng sau:

(a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

(d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

(e) BaS + H2SO4 loãng → BaSO4 + H2S

Phản ứng nào có phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+ → H2S là

Đáp án hướng dẫn giải

Phương trình ion rút gọn của a: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

Phương trình ion rút gọn của b: S2- + 2H+ → H2S

Phương trình ion rút gọn của c: 2Al3+ +3S2- + 6H2O → 3Al(OH)3 + 3H2S

Phương trình ion rút gọn của d: HSO4- + HS- → H2S + SO42-

Phương trình ion rút gọn của e: Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + H2S

………………………………………………

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình ion rút gọn CuSO4 + Na2S. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420