Phân tích PTHH FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS2 H2SO4 → Fe2(SO4)3 SO2 H2O được biên soạn nhằm hướng dẫn bạn đọc, viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử FeS2 bằng H2SO4 đặc nóng bằng phương pháp cân bằng điện tử. Chất khử sinh ra sau phản ứng cho khí lưu huỳnh đioxit.

Có thể bạn quan tâm

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O | FeS2 ra Fe2(SO4)3 - Trường THCS Lê Quý Đôn

1. Phương trình phản ứng FeS2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng:

FeS2 H2SO4 → Fe2(SO4)3 SO2 H2O

2. Phân tích phương trình phản ứng hóa học:

2.1. Điều kiện phản ứng FeS2 H2SO4 đặc nóng:

Điều kiện phản ứng: nhiệt độ bình thường

2.2. Cân bằng phương trình phản ứng FeS2 H2SO4 → Fe2(SO4)3 SO2 H2O:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hóa, chất khử.

Fe 2S-12 H2S 6O4 → Fe 32(SO4)3 S 4O2 H2O

Viết các quá trình oxi hóa, khử và cân bằng mỗi:

Viết hệ số của chất oxi hóa, chất khử trong sơ đồ phản ứng

Vậy phương trình hóa học xảy ra phản ứng là

2FeS2 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 15SO2 14H2O

2.3. Hiện tượng phản ứng FeS2 với H2SO4 đặc nóng:

Cho FeS2 tác dụng với dung dịch axit sunfuric, thoát ra khí không màu, mùi xốc.

2.4. Bản chất của thuốc thử:

Tính chất của FeS2 (Pirit)

Trong phản ứng trên, FeS2 là chất khử. FeS2 có tính chất hóa học của muối, thể hiện khả năng khử khí khi phản ứng với các chất oxi hóa mạnh như axit HNO3, HCl, H2SO4,…

Bản chất của H2SO4 (axit sunfuric)

Trong phản ứng trên, H2SO4 là chất oxi hóa. Trong H2SO4, S có số oxi hóa cao nhất là 6 nên H2SO4 đặc là axit mạnh, có tính oxi hóa mạnh và ưa nước.

2.5. Các phương trình hóa học khác:

FeS2 O2 → Fe2O3 SO2

KOH H2SO4 → K2SO4 H2O

Al2O3 H2SO4 → Al2(SO4)3 H2O

H2S Cl2 H2O → H2SO4 HCl

Cu H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 SO2 H2O

2.6. Tính chất hóa học:

Tính chất hóa học của FeS2

– Có tính chất hóa học của muối.

– Phơi bày tác dụng khử khí bằng chất oxi hóa mạnh:

Phản ứng với axit:

FeS2 8HNO3 → 2H2O 2H2SO4 5NO Fe(NO3)3

FeS2 2HCl → FeCl2 H2S W

Phản ứng với oxi:

4FeS2 11O2 → 2Fe2O3 8SO2

Tính chất hóa học của H2SO4:

– H2SO4 loãng:

Axit sunfuric là một axit mạnh, hóa chất này có đầy đủ các tính chất hóa học chung của axit như:

Axit sunfuric H2SO4 làm đổi màu hoa hướng dương thành đỏ.

Phản ứng với các kim loại đứng trước H (trừ Pb) tạo muối sunfat.

FeH2SO4 → FeSO4 H2

Phản ứng với oxit bazơ để tạo thành muối mới (trong đó kim loại vẫn giữ nguyên hóa trị) và nước.

FeO H2SO4 → FeSO4 H2O

Axit sunfuric tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và nước.

H2SO4 NaOH → NaHSO4 H2O

H2SO4 2NaOH → Na2SO4 2H2O

H2SO4 phản ứng với muối tạo thành muối mới (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) và axit mới. Na2CO3 H2SO4 → Na2SO4 H2O CO2

H2SO4 2KHCO3 → K2SO4 2H2O 2CO2

– H2SO4 đặc:

Tác dụng với kim loại: Khi cho mẩu Cu vào H2SO4 sinh ra dung dịch màu xanh lam và có khí bay ra mùi xốc.

Cu2H2SO4 → CuSO4SO2 2H2O

Phản ứng với phi kim tạo thành oxit phi kim H2O SO2.

C 2H2SO4 → CO2 2H2O 2SO2 (nhiệt độ)

2P 5H2SO4 → 2H3PO4 5SO2 2H2O

Phản ứng với các chất khử khác

2FeO 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 SO2 4H2O

H2SO4 cũng có tính háo nước đặc trưng giống như khi cho H2SO4 vào cốc đựng đường, sau phản ứng đường sẽ chuyển sang màu đen và vỡ ra theo phương trình hóa học sau:

C12H22O11 H2SO4 → 12C H2SO4.11H2O

3. Mọi người cũng hỏi

Phản ứng hoá học giữa FeS2 và H2SO4 là gì?

Trả lời: Phản ứng giữa FeS2 (pyrite) và H2SO4 (axit sulfuric) tạo ra sản phẩm FeSO4 (sắt sulfate), SO2 (đioxit lưu huỳnh) và H2O (nước).

Viết công thức phản ứng hoá học của quá trình phân tích FeS2 + H2SO4?

Trả lời: Công thức phản ứng hoá học: FeS2 + 2H2SO4 → FeSO4 + 2H2O + 2SO2.

Tại sao phản ứng phân tích FeS2 + H2SO4 quan trọng?

Trả lời: Phản ứng phân tích giúp tách pyrite thành các sản phẩm khác nhau. Đioxit lưu huỳnh (SO2) được giải phóng trong phản ứng, và sắt sulfate (FeSO4) có thể được thu thập và sử dụng trong công nghiệp.

Ứng dụng của phản ứng phân tích FeS2 + H2SO4 trong thực tế là gì?

Trả lời: Phản ứng này có thể được sử dụng để chế tạo axit sulfuric hoặc để trích ly sắt sulfate từ nguồn khoáng chất chứa pyrite, có thể được sử dụng trong công nghiệp hoá học và xử lý khoáng sản.

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420