Nung nóng BaSO4 trong không khí thu được những chất gì

Xem thêm các câu hỏi Hóa học có đáp án hay, chọn lọc khác:

Có thể bạn quan tâm

AgNO3 + Na2SO4 ra hiện tượng gì

Tính pH của dung dịch NH4Cl 0,1M biết K (NH3) = 1,8.10^-5

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: O2, NH3, C2H4

Hòa tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí A

Chỉ dùng phương pháp đun nóng, hãy nêu cách phân biệt các dung dịch mất nhãn

Cho biết độ tan của chất tan A trong nước ở 10 độ C là 15g còn ở 90 độ C là 50g

Hiện tượng khi cho vài giọt axit H2SO4 đặc vào cốc nghiệm chứa 1 ít đường glucozơ

Thủy phân hoàn toàn 20,3 gam một Oligopeptit X trong môi trường axit loãng

Cho các phản ứng: Fe3O4 + 4H2SO4 (loãng) ra FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cho 11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich HCl dư thu được

Viết phương trình điện li của các chất sau: (CH3COO)2Cu, HBrO4, K2CrO4, HCOOH, Mg(NO3)2

Hợp chất X được tạo thành từ các ion đều có cấu hình 1s22s22p63s23p6

Trong phân tử MX2 có tổng số hạt p, n, e bằng 164 hạt, tổng đó số hạt mang điện

Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng

Trộn V1 lít dung dịch HCl có pH = 1 với V2 lít dung dịch HCl pH = 2 thu được

Cho 1,92 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch A chứa HNO3 1M, HCl 0,5M, H2SO4 0,1M

Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,812 (số hiệu nguyên tử của Bo là 5). Bo có

Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát 0,04

Cho 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO3 đặc, đun nóng thì thu được dung dịch B

Chỉ dùng thêm 1 hóa chất hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch sau: HCl, NaCl , NaNO3, H2O

Cho m gam Mg tác dụng với V lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít khí H2

Viết phương trình phản ứng để chứng minh: N2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

Công thức cấu tạo của H2SO4

Cách nhận biết một bình khí NH3 đầy

Em hãy chỉ ra vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh trong các phát biểu

Chất nào sau đây được gọi là đơn chất: KClO3; O3; H2O; H2SO4

Làm thế nào để tách được khí CO2 và O2 thành từng chất riêng biệt

Nung nóng BaSO4 trong không khí thu được những chất gì

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: Br2, CH4, H2O, NH3, C2H6

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử HNO2, HNO3, H2CO3, H3PO4

Cân bằng các phương trình hoá học sau: FeS + O­2 → Fe2O3 + SO2

Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam một kim loại A thuộc nhóm IA vào nước thì thu được 1,68 lít

Ngâm một dây đồng vào dung dịch bạc nitrat, hiện tượng quan sát được là

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420