NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu

NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn gửi tới các bạn học sinh phương trình điện li NH4Cl cũng như giải đáp các thắc mắc NH4Cl là chất điện li yếu hay mạnh.. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Có thể bạn quan tâm

1. NH4Cl là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,…

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, NH4Cl, CH3COONa, KMnO4,…

– Muối amoni clorua là một hợp chất vô cơ, tồn tại dưới dạng hạt trắng, hoặc dạng tinh thể, không mùi, không màu, có vị mặn, và có tính hút ẩm. Amoni clorua có khả năng hòa tan trong nước với sự gia tăng nhiệt độ lên đáng kể, dung dịch NH 4 Cl có tính axit nhẹ.

2. Viết phương trình điện li NH4Cl

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng:

A. NaHPO4 ⇔ Na+ + HPO4-.

B. NH4Cl → NH4+ + Cl-

C. HF → H+ + F-.

D. CH3COONa ⇔ CH3COO- + Na+.

Câu 2. Dãy gồm những chất điện li mạnh là

A. NaOH; HCN; Ba(NO3)2, HF

B. H2SO4; K2SO4; H3PO4, NH4Cl

C. KCl; H2S; CH3COONa, NH4Cl

D. NH4Cl, CH3COONa; HCl; KOH

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH.

B. NH4Cl.

C. Al2(SO4)3.

D. Mg(OH)2.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. H2SO3.

C. H3PO4.

D. NH4Cl.

Câu 5. Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2CO3, H2SO4, CH3COOK

B. H2SO3, H3PO4, CH3COOH, Ca(OH)2

C. H2S, CH3COOH, HClO, HF

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3

Câu 6. Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, CH3COOH, CuSO4.

B. CH3COOH, CuSO4.

C. H2O, CH3COOH.

D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.

…………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

  • CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu
  • H3PO4 là chất điện li mạnh hay yếu
  • HNO3 là chất điện li mạnh hay yếu
  • HF là chất điện li mạnh hay yếu
  • HBr là chất điện li mạnh hay yếu
  • K2CO3 là chất điện li mạnh hay yếu

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420