NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + HCl ↑ | NaCl ra Na2SO4 | NaCl ra HCl | H2SO4 ra Na2SO4 | H2SO4 ra HCl

Phản ứng NaCl + H2SO4 hay NaCl ra NaHSO4 hoặc H2SO4 ra NaHSO4 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về NaCl có lời giải, mời các bạn đón xem:

Có thể bạn quan tâm

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 +HCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ < 250oC, H2SO4 đặc.

Cách thực hiện phản ứng

Cho tinh thể NaCl tác dụng với H2SO4 đặc và đun nóng.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 +HCl | NaCl ra NaHSO4 | H2SO4 ra NaHSO4

Hình 1. Điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Không có hiện tượng nhận biết đặc biệt

Bạn có biết

– Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí hidro clorua từ NaCl rắn và axit sunfuric đậm đặc:

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

– Phản ứng thứ nhất xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc đun nóng không quá 250oC, phản ứng thứ hai xảy ra ở nhiệt độ cao hơn 400oC.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khí hiđro clorua có thể điều chế bằng cách cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với chất nào sau đây?

A. H2SO4 loãng

B. H2SO4 đặc

C. NaOH đặc

D. H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

NaClr + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl

Ví dụ 2: Để điều chế HCl trong công nghiệp, người ta dùng phương pháp nào?

A. Clo hóa các hợp chất hữu cơ.

B. Phương pháp tổng hợp.

C. Phương pháp sunfat.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Một số phương pháp điều chế HCl trong công nghiệp:

– Phương pháp sunfat.

– Phương pháp tổng hợp.

– Thu từ quá trình clo hóa các chất hữu cơ.

Ví dụ 3: Cho NaClrắn tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ dưới 250oC sản phẩm thu được là

A. Na2SO4

B. Na2SO4, HCl

C. NaHSO4, HCl

D. NaHSO4

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

NaClr + H2SO4 đặc →to <  250oCNaHSO4 +HCl

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2KClO3 + 3C →to2KCl + 3CO2↑
 • HClO + KOH → KClO + H2O
 • NH3 (k) + HCl (k) → NH4Cl (r)
 • 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl
 • 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl
 • NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 +AgCl↓
 • 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O
 • NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O
 • 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O
 • NH4Cl (r) →toNH3 (k) + HCl (k)
 • 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O
 • 3Cl2 + 2Fe →to2FeCl3
 • 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2
 • 2NaCl → 2Na + Cl2
 • Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO
 • HCl + KOH → KCl + H2O
 • Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
 • 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2
 • Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
 • 2KClO3 →MnO2to2KCl + 3O2↑
 • 2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O
 • 3Cl2 + 6KOH →to5KCl + KClO3 + 3H2O
 • HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2↑
 • 14HCl + K2Cr2O7 → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2↑ + 7H2O
 • 6HCl + KClO3 → 3Cl2↑ + KCl + 3H2O
 • 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O
 • HCl + NaAlO2 + H2O → NaCl + Al(OH)3↓
 • 2HCl + CaOCl2 → CaCl2 + Cl2↑ + H2O
 • 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
 • 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2↑ + H2O
 • 2CaOCl2 → 2CaCl2 + O2
 • 2HCl + Fe → FeCl2 + H2↑

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420