Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 24/07/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 24/07/2023 - 1

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế ngày 24/07/2023.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Thừa Thiên Huế ngày 24/07/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Phú Vang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

24/07/2023

07h00-08h00

Định Cư Thuận An ĐL Phú Vang Tách lèo VT 10/11 hướng TBA ĐC Thuận An XT 472 Tân Mỹ

24/07/2023

08h30-14h30

Hải Trình ĐL Phú Vang Tách lèo thanh cái TBA Hải Trình VT 50/31/46 XT 472 Huế 3 Thay MBA Hải Trình chống quá tải Đấu lèo thanh cái TBA Hải Trình VT 50/31/46 XT 472 Huế 3

24/07/2023

12h00-13h00

Định Cư Thuận An ĐL Phú Vang Đấu lèo VT 10/11 hướng TBA ĐC Thuận An XT 472 Tân Mỹ

Lịch cúp điện huyện A Lưới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

24/07/2023

07h00-17h00

Trạm T1-A Roàng ĐL A Lưới Lắp chụp đầu cột, thay xà, lắp xà đặt dây chống sét từ VT177/18 đến VT177/22 thuộc ĐD 35kV A Roàng-Bốt Đỏ

24/07/2023

09h15-10h45

Hương Lâm 2 ĐL A Lưới Xử lý cáp tổng bị nứt

Lịch cúp điện huyện Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

24/07/2023

07h15-11h45

Nuôi Tôm Điền Môn 3 ĐL Quảng Điền Tách, đấu lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 3 Thay MBA NT Điền Môn 3 từ 560kVA xuống 100kVA Thay MBA NT Điền Môn 3 từ 560kVA xuống 100kVA

24/07/2023

13h00-17h30

Nuôi Tôm Điền Môn 9 ĐL Quảng Điền Tách, đấu lèo vị trí 157/26 XT 476 Điền Lộc Thay MBA NT Điền Môn 10 từ 250kVA xuống 100kVA

Lịch cúp điện Thành phố Huế

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

24/07/2023

08h20-10h20

Lê Thánh Tôn 2 ĐL Bắc Sông Hương Thay đầu cốt XT A và XT C TBA Nguyễn Biểu

24/07/2023

08h20-10h20

Nguyễn Biểu ĐL Bắc Sông Hương Thay đầu cốt XT A và XT C TBA Nguyễn Biểu

24/07/2023

13h30-15h10

Tây An 4 ĐL Bắc Sông Hương Thay đầu cốt và xử lý tiếp xúc thanh cái hạ thế 0,4 kV TBA Tây An 4

Trên đây là lịch cúp điện Thừa Thiên Huế tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch liên tục trên VTC News để độc giả nắm bắt kịp thời.

Nga Nga


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Rate this post