Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Trị ngày 23/07/2023

Lịch cúp điện Quảng Trị ngày 23/07/2023

Lịch cúp điện Quảng Trị ngày 23/07/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 23/07/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Vinh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/07/2023

06h30-17h00

Bắc Phú ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

Cầu Điện Đông ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

Lai Bình ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

Bê tông Trường Sơn ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

XN Cảm giáo 1 ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

Khoáng sản Quảng Trị ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

May mặc Miền Trung 1 ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

May mặc Miền Trung ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

Nguyễn Liệu Đốt ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

23/07/2023

06h30-17h00

XN Cảm Giáo ĐL Vinh Linh UBND xã Vĩnh Hòa kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; ĐLVL dựng cột, xử lý khoảng cách pha đất nhánh rẽ TBA Lai Bình

Lịch cúp điện Thị trấn Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/07/2023

08h00-17h00

TBA Bản 1 Củ 2 ĐL Khe Sanh Di dời hệ thống điện của Công ty TNHH TV&PT Hưng Thịnh

23/07/2023

08h00-17h00

TBA Pa Ka ĐL Khe Sanh Di dời hệ thống điện của Công ty TNHH TV&PT Hưng Thịnh

23/07/2023

08h00-17h00

TBA Tà Roa ĐL Khe Sanh Di dời hệ thống điện của Công ty TNHH TV&PT Hưng Thịnh

23/07/2023

08h00-17h00

TBA Cu Dừn ĐL Khe Sanh Di dời hệ thống điện của Công ty TNHH TV&PT Hưng Thịnh

23/07/2023

08h00-17h00

TBA Công ty TNHH Phát triển Hưng Thịnh ĐL Khe Sanh Di dời hệ thống điện của Công ty TNHH TV&PT Hưng Thịnh

Trên đây là lịch cúp điện Quảng Trị tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch liên tục trên VTC News để độc giả nắm bắt kịp thời.

Nga Nga


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Rate this post