Hướng dẫn cách gọi đi từ điện thoại cố định

Hướng dẫn cách gọi đi từ điện thoại cố định – Từ máy điện thoại cố định tại TP Hồ Chí Minh để gọi đến 1 máy điện thoại cố định ở tỉnh / thành phố khác trong nước, có 02 cách gọi:

Có thể bạn quan tâm

>>SIM Số Đẹp Điện Thoại Bàn Lắp Di động mang đi Toàn Quốc

A. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỦA VNPT

1. CÁCH GỌI TRONG NƯỚC:

Hướng dẫn cách thực hiện cuộc gọi điện thoại cố định

Gọi trực tiếp:

Cách gọi: 0 + Mã vùng + Số máy cần gọi Ví dụ: muốn gọi vào số điện thoại 38123456 của Hà Nội từ TP Hồ Chí Minh, thực hiện như sau: • Đầu tiên bấm số 0 (Mã số gọi trực tiếp đường dài trong nước); • Sau đó bấm mã vùng của Hà Nội là 4; • Sau cùng bấm số máy cần gọi. Quý khách bấm số theo thứ tự sau: 0 + 4 + 38123456

Gọi 171:

Cách gọi: 171: 171 + 0 + Mã vùng + Số máy cần gọi Ví dụ: từ TP HCM gọi đến số 38556666 của Hà Nội; Mã vùng Hà Nội là 4. • Quý khách bấm số: 171 + 0 + 4 + 38556666. • Xin xem danh sách mã vùng của các tỉnh / thành phố trong “Bảng cước & Mã vùng điện thoại đường dài trong nước” trong sách Niên Giám Ðiện Thoại hoặc dưới đây.

2. CÁCH GỌI QUỐC TẾ:

Từ Việt Nam, để gọi đến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có 02 cách gọi:

Gọi trực tiếp (GỌI IDD):

Cách gọi: 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi Ví dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số: 00 + 1 + 281 + 123456. Vui lòng Gọi 110 nếu cần được hỗ trợ kết nối.

Gọi 171:

Cách gọi: 171 + 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi Ví dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số: 171 + 00 + 1 + 281 + 1234567 Vui lòng gọi 1713 khi cần được hỗ trợ kết nối.

3. CÁCH GỌI VÀO CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHÁC:

Cách gọi: 0 + Mã mạng điện thoại + Số thuê bao cần gọi • Đầu tiên bấm số 0 (chỉ số gọi trực tiếp đường dài). • Tiếp theo bấm Mã Mạng điện thoại cần gọi. • Sau cùng bấm số điện thoại cần gọi.

>>SIM Số Đẹp Điện Thoại Bàn Lắp Di động mang đi Toàn Quốc

MÃ CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

B. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỦA SPT:

I. CÁCH GỌI TRONG NƯỚC:

1. Cách gọi điện thoại nội mạng:

Từ máy điện thoại cố định tại TP Hồ Chí Minh để gọi đến 1 máy điện thoại cố định khác trong nước, Quý khách thực hiện bấm phím như sau:

Cách gọi: 0 + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

• Đầu tiên bấm số 0 (chỉ số gọi trực tiếp đường dài). • Tiếp theo bấm Mã Vùng của tỉnh / thành phố cần gọi. • Sau cùng bấm số máy cần gọi. ** Ví dụ: muốn gọi vào số điện thoại 54012345 của TP Hồ Chí Minh từ Hà Nội, thực hiện như sau: Đầu tiên bấm số 0, sau đó bấm mã vùng của TP Hồ Chí Minh là 8 Quý khách bấm số theo thứ tự sau: 08 54012345

2. Cách gọi điện thoại vào các mạng điện thoại khác:

Cách gọi: 0 + Mã mạng điện thoại + Số thuê bao cần gọi

• Đầu tiên bấm số 0 (chỉ số gọi trực tiếp đường dài). • Tiếp theo bấm Mã Mạng điện thoại cần gọi. • Sau cùng bấm số điện thoại cần gọi.

3. Dịch vụ 177:

Dịch vụ 177: chỉ cần bấm số 177 trước cách gọi thông thường

Cách gọi: 177 + 0 + mã vùng+ số điện thoại cần gọi

Dịch vụ 177… Card: * Bước 1: cào nhẹ lớp phủ cào để biết mã số thẻ; * Bước 2: bấm số 1771; * Bước 3: + Bấm 1 chọn tiếng Việt (hoặc) + Bấm 2 chọn tiếng Anh; Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 hoặc số 2 thì hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại số khác. Nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống tự động ngắt cuộc gọi. * Bước 4: nhập mã số thẻ kết thúc bằng phím #; * Bước 5: bấm số điện thoại cần gọi: 0 + mã vùng+ số điện thoại cần gọi+ #

>>SIM Số Đẹp Điện Thoại Bàn Lắp Di động mang đi Toàn Quốc

II. CÁCH GỌI QUỐC TẾ:

1. Dịch vụ 177:

Dịch vụ 177: chỉ cần bấm số 177 trước cách gọi thông thường

Cách gọi: 177 + 00 + mã nước + mã vùng+ số điện thoại cần gọi

Dịch vụ 177 …Card * Bước 1: cào nhẹ lớp phủ cào để biết mã số thẻ; * Bước 2: bấm số 1771; * Bước 2: + Bấm 1 chọn tiếng Việt (hoặc) + Bấm 2 chọn tiếng Anh; Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 hoặc số 2 thì hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại số khác. Nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống tự động ngắt cuộc gọi. * Bước 4: nhập mã số thẻ kết thúc bằng phím #; * Bước 5: bấm số điện thoại cần gọi: 00 + mã nước + mã vùng+ số điện thoại cần gọi + #

>>SIM Số Đẹp Điện Thoại Bàn Lắp Di động mang đi Toàn Quốc

C. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỦA VIETTEL:

I. CÁCH GỌI TRONG NƯỚC:

1. Dịch vụ điện thoại cố định:

– Gọi nội hạt, nội tỉnh, bấm: Số thuê bao cần gọi VD: từ Hà Nội muốn gọi đến số máy 62500178 cũng ở Hà Nội, Quý khách chỉ cần bấm: 62500178;

– Gọi liên tỉnh, bấm: 0 + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi VD: từ máy cố định tại Hà Nội muốn gọi đến số máy cố định 62900900 ở TP Hồ Chí Minh. Khách hàng chỉ cần bấm: 08 62900900; Trong đó: 0: Mã truy cập liên tỉnh 8: Mã vùng điện thoại của TP Hồ Chí Minh 62900900: Số thuê bao Khách hàng muốn gọi

2. Dịch vụ điện thoại di động: – Gọi máy di động, bấm: Số thuê bao cần gọi VD: từ máy cố định tại Hà Nội, muốn gọi đến số máy di động 0903 654321, Quý khách chỉ cần bấm 0903 654321.

3. Dịch vụ 178: chỉ cần bấm thêm 178 trước cách gọi thông thường; Cách gọi trong nước: 178 + 0 + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

Trong đó: 178: Mã nhà cung cấp 0: Mã truy cập liên tỉnh Mã vùng là mã số điện thoại của các tỉnh / thành phố;

II. CÁCH GỌI QUỐC TẾ:

1. Dịch vụ điện thoại cố định:

Cách gọi: 00 + Mã nước + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

VD: từ máy cố định tại Hà Nội, muốn gọi đến số máy 8330154 tại Sydney của Australia, Quý khách bấm như sau 00 61 29 8330154 Trong đó: 00: Mã truy cập quốc tế 61: Mã nước của Australia 29: Mã vùng điện thoại của Sydney 8330154: Số thuê bao Quý khách hàng muốn gọi;

2. Dịch vụ 178: chỉ cần bấm thêm 178 trước cách gọi thông thường Cách gọi: 178 + 00 + Mã nước + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

Trong đó: 178: Mã nhà cung cấp 00: Mã truy cập quốc tế Mã nước là mã số điện thoại của các nước trên thế giới Mã vùng là mã số điện thoại của các tỉnh / thành phố

>>SIM Số Đẹp Điện Thoại Bàn Lắp Di động mang đi Toàn Quốc

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420