hình ảnh
Họ đánh đập voi. Để voi chịu cõng khách
Voi không muốn bị bạn cưỡi.