Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.1, Hình 2.3, hãy …

Giải Lịch sử 10 Cánh diều Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Câu hỏi trang 15 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.1, Hình 2.3, hãy giải thích vì sao phải học tập lịch sử suốt đời. Cho ví dụ.

Giải Lịch sử 10 Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Giải thích: chúng ta phải học tập và khám phá lịch sử suốt đời vì:

+ Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng. Muốn hiểu đầy đủ và đúng đắn về lịch sử cần có một quá trình lâu dài.

+ Tri thức về lịch sử không ngừng biến đổi và phát triển gắn với sự xuất hiện của các nguồn sử liệu mới, lĩnh vực nghiên cứu mới,…Nhận thức lịch sử có thể thay đổi theo thời gian.

+ Việc học tập lịch sử sẽ giúp con người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức , hoàn thiện kĩ năng, xây dựng sự tự tin để thích ứng với những thay đổi mới của xã hội, tạo ra cơ hội mới trong cuộc sống và nghề nghiệp,…

– Ví dụ: trong lịch sử dân tộc Việt Nam, trước kia, chúng ta cho rằng “Việt Nam có lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước”; tuy nhiên, thông qua các nguồn sử liệu về sự hình thành và phát triển của nhà nước Văn Lang, chúng ta đã có nhận thức mới rằng: lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam cho tới hiện nay là khoảng 2700 năm.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 13 Lịch sử 10Đền Hùng và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) là biểu tượng của truyền thống yêu nước và đoàn kết hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam

Câu hỏi trang 14 Lịch sử 10Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Sơ đồ 2.1, Hình 2.2 hãyCho biết vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống của con người

Câu hỏi trang 15 Lịch sử 10Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.1, Hình 2.3, hãy giải thích vì sao phải học tập lịch sử suốt đời. Cho ví dụ

Câu hỏi trang 16 Lịch sử 10Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.2, Sơ đồ 2.2, hãy nêu cách thức sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin và sử liệu trong quá trình học tập, khám phá lịch sử

Câu hỏi trang 17 Lịch sử 10Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 2.4, hãyCho biết kiến thức và bài học lịch sử có mối liên hệ như thế nào với cuộc sống hiện tại.

Luyện tập 1 trang 17 Lịch sử 10Tri thức lịch sử có vai trò, ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân và xã hội?

Vận dụng 2 trang 17 Lịch sử 10Hãy sưu tầm một câu chuyện về truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong lịch sử và kể với bạn học

Vận dụng 3 trang 17 Lịch sử 10Em đã từng sử dụng những kiến thức lịch sử nào để giải quyết các tình huống gặp phải trong cuộc sống

Rate this post