Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2023 chính xác

1. Chỉ tiêu và đề án tuyển sinh của đại học Sài Gòn năm 2023

1.1 Phương thức tuyển sinh

Năm 2023, ngoài các thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT thì trường đại học Sài Gòn sẽ có 3 phương thức tuyển sinh như sau:

Có thể bạn quan tâm

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của trường đại học Sài Gòn 2023. Phương thức này chiếm 15% tổng chỉ tiêu và không áp dụng đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên.

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Phương thức này cũng không áp dụng với các nhóm ngành đào tạo giáo viên và chiếm 15% tổng chỉ tiêu.

– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, chiếm 70% chỉ tiêu xét tuyển. Trong đó có sử dụng kết quả quy đổi các chứng chỉ tiếng anh quốc tế thành điểm môn tiếng anh trong các tổ hợp xét tuyển. Đối với các tổ hợp xét tuyển năng khiếu, thí sinh phải đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh năng khiếu của trường.

1.2 Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2023, trường Đại học Sài Gòn có tổng chỉ tiêu là 4895, trong đó 40 chuyên ngành đào tạo:

2. Tham khảo điểm chuẩn đại học Sài Gòn năm 2022

Năm 2022, điểm chuẩn đại học Sài Gòn dao động từ 15,45 – 27,33 điểm. Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn dao động từ 19 – 27,33 điểm. So với năm 2021 thì mức độ dao động của điểm số không cao, có tăng trong khoảng 0,2 – 0,3 điểm. Năm 2022, điểm chuẩn cao nhất thuộc nhóm ngành sư phạm Toán 27,33 điểm, sau đó là sư phạm ngữ văn 26,81 điểm và sư phạm lịch sử 26,5 điểm.

Các nhóm ngành ngoài sư phạm của trường dao động từ 18 – 25,48 điểm, trừ các khoa khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường có điểm thấp nhất khoảng 15,45 – 16,5 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn đại học Sài Gòn năm 2022 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn THPT Điểm chuẩn ĐGNL 1 Mã 7140114 Quản lý giáo dục D01 21.15 điểm 729 điểm 2 Mã 7140114 Quản lý giáo dục C04 22.15 điểm 3 Mã 7210205 Thanh nhạc N02 23.25 điểm 4 Mã 7220201

Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) D01

24.24 điểm 833 điểm 5 Mã 7310401 Tâm lí học D01 22.7 điểm 830 điểm 6 Mã 7310601 Quốc tế học D01 18 điểm 759 điểm 7 Mã 7310630

Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) C00

22.25 điểm 692 điểm 8 Mã 7320201 Thông tin – Thư viện D01;C04 19.95 điểm 654 điểm 9 Mã 7340101 Quản trị kinh doanh D01 22.16 điểm 806 điểm 10 Mã 7340101 Quản trị kinh doanh A01 23.16 điểm 11 Mã 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 24.48 điểm 869 điểm 12 Mã 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 25.48 điểm 13 Mã 7340201 Tài chính – Ngân hàng D01 22.44 điểm 782 điểm 14 Mã 7340201 Tài chính – Ngân hàng C01 23.44 điểm 15 Mã 7340301 Kế toán D01 22.65 điểm 765 điểm 16 Mã 7340301 Kế toán C01 23.65 điểm 17 Mã 7340406 Quản trị văn phòng D01 21.63 điểm 756 điểm 18 Mã 7340406 Quản trị văn phòng C04 22.63 điểm 19 Mã 7380101 Luật D01 22.8 điểm 785 điểm 20 Mã 7380101 Luật C03 23.8 điểm 21 Mã 7440301 Khoa học môi trường A00 15.45 điểm 706 điểm 22 Mã 7440301 Khoa học môi trường B00 16.45 điểm 23 Mã 7460112 Toán ứng dụng A00 24.15 điểm 794 điểm 24 Mã 7460112 Toán ứng dụng A01 23.15 điểm 25 Mã 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00;A01 24.94 điểm 898 điểm 26 Mã 7480201 Công nghệ thông tin A00;A01 24.28 điểm 816 điểm 27 Mã 7480201CLC

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) A00;A01

23.38 điểm 778 điểm 28 Mã 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 23.25 điểm 783 điểm 29 Mã 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 22.25 điểm 30 Mã 7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00

22.55 điểm 753 điểm 31 Mã 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A01 21.55 điểm 32 Mã 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 15.5 điểm 659 điểm 33 Mã 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 16.5 điểm 34 Mã 7520201 Kĩ thuật điện A00 20 điểm 733 điểm 35 Mã 7520201 Kĩ thuật điện A01 19 điểm 36 Mã 7520207 Kĩ thuật điện tư – viễn thông A00 22.3 điểm 783 điểm 37 Mã 7520207 Kĩ thuật điện tư – viễn thông A01 21.3 điểm 38 Mã 7810101 Du lịch D01;C00 24.45 điểm 782 điểm 39 Mã 7140201 Giáo dục mầm non M01;M02 19 điểm 40 Mã 7140202 Giáo dục tiểu học D01 23.1 điểm 41 Mã 7140205 Giáo dục chính trị C00;C19 25.5 điểm 42 Mã 7140209 Sư phạm Toán học A00 27.33 điểm 43 Mã 7140209 Sư phạm Toán học A01 26.33 điểm 44 Mã 7140211 Sư phạm Vật lí A00 25.9 điểm 45 Mã 7140212 Sư phạm Hóa học A00 26.28 điểm 46 Mã 7140213 Sư phạm Sinh học B00 23.55 điểm 47 Mã 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 26.81 điểm 48 Mã 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 26.5 điểm 49 Mã 7140219 Sư phạm Địa lí C00;C04 25.63 điểm 50 Mã 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 23.5 điểm 51 Mã 7140222 Sư phạm Mĩ thuật H00 18 điểm 52 Mã 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 26.18 điểm 53 Mã 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00;B00 23.95 điểm 54 Mã 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lí C00 24.75 điểm

3. Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2023 mới nhất

Điểm chuẩn đại học Sài Gòn cao nhất là ngành sư phạm toán học 26.31 điểm!

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn THPT Điểm chuẩn ĐGNL 1 Mã 7140114 Quản lý giáo dục D01 22.39 729 điểm 2 Mã 7140114 Quản lý giáo dục C04 23.39 3 Mã 7210205 Thanh nhạc N02 4 Mã 7220201

Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) D01

24.58 821 điểm 5 Mã 7310401 Tâm lí học D01 23.80 837 điểm 6 Mã 7310601 Quốc tế học D01 22.77 768 điểm 7 Mã 7310630

Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) C00

22.20 685 điểm 8 Mã 7320201 Thông tin – Thư viện D01;C04 21.36 678 điểm 9 Mã 7340101 Quản trị kinh doanh D01 22.85 762 điểm 10 Mã 7340101 Quản trị kinh doanh A01 23.85 11 Mã 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 23.98 834 điểm 12 Mã 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 24.98 13 Mã 7340201 Tài chính – Ngân hàng D01 22.46 767 điểm 14 Mã 7340201 Tài chính – Ngân hàng C01 23.46 15 Mã 7340301 Kế toán D01 22.29 766 điểm 16 Mã 7340301 Kế toán C01 23.29 17 Mã 7340406 Quản trị văn phòng D01 23.16 776 điểm 18 Mã 7340406 Quản trị văn phòng C04 24.16 19 Mã 7380101 Luật D01 22.87 785 điểm 20 Mã 7380101 Luật C03 23.87 21 Mã 7440301 Khoa học môi trường A00 17.91 731 điểm 22 Mã 7440301 Khoa học môi trường B00 18.91 23 Mã 7460112 Toán ứng dụng A00 23.30 830 điểm 24 Mã 7460112 Toán ứng dụng A01 22.30 25 Mã 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00;A01 24.21 835 điểm 26 Mã 7480201 Công nghệ thông tin A00;A01 23.68 827 điểm 27 Mã 7480201CLC

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) A00;A01

21.80 813 điểm 28 Mã 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 23.15 792 điểm 29 Mã 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 22.15 30 Mã 7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00

22.80 788 điểm 31 Mã 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A01 21.80 32 Mã 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 18.26 688 điểm 33 Mã 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 19.26 34 Mã 7520201 Kĩ thuật điện A00 21.61 772 điểm 35 Mã 7520201 Kĩ thuật điện A01 20.61 36 Mã 7520207 Kĩ thuật điện tư – viễn thông A00 21.66 747 điểm 37 Mã 7520207 Kĩ thuật điện tư – viễn thông A01 20.66 38 Mã 7810101 Du lịch D01;C00 23.01 731 điểm 39 Mã 7460108 Khoa học dữ liệu 21.74 40 Mã 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.80 Nhóm ngành đào tạo giáo viên 1 Mã 7140201 Giáo dục mầm non M01;M02 20.80 2 Mã 7140202 Giáo dục tiểu học D01 24.11 3 Mã 7140205 Giáo dục chính trị C00;C19 25.33 4 Mã 7140209 Sư phạm Toán học A00 26.31 5 Mã 7140209 Sư phạm Toán học A01 25.31 6 Mã 7140211 Sư phạm Vật lí A00 24.61 7 Mã 7140212 Sư phạm Hóa học A00 25.28 8 Mã 7140213 Sư phạm Sinh học B00 23.82 9 Mã 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 25.81 10 Mã 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 25.66 11 Mã 7140219 Sư phạm Địa lí C00;C04 23.45 12 Mã 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 23.01 13 Mã 7140222 Sư phạm Mĩ thuật H00 21.26 14 Mã 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 26.15 15 Mã 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00;B00 24.25 16 Mã 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lí C00 24.21

Trên đây là chi tiết điểm chuẩn đại học Sài Gòn mà VUIHOC đã tổng hợp lại. Chúc các em 2k5 có thể đỗ vào nguyện vọng mà mình đã đăng ký tại trường!

>> Mời bạn tham khảo thêm:

  • Điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2023 (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh)
  • Điểm chuẩn trường đại học Giao thông Vận tải 2023
  • Điểm chuẩn Đại học kinh tế quốc dân 2023 cập nhật nhanh nhất
  • Điểm chuẩn học viện tài chính năm 2023

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420