Đặt lại mật khẩu Zoom của bạn

Video cách đổi mật khẩu zoom

Nếu bạn quên mật khẩu Zoom, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu thông qua Zoom. Tuy nhiên, nếu bạn đăng nhập vào Zoom thông qua nền tảng của bên thứ ba như Facebook, Apple, Google hoặc phương thức Đăng nhập một lần của tổ chức của bạn, thì bạn phải đặt lại mật khẩu trong nền tảng đó.

Có thể bạn quan tâm

Nếu bạn nhớ nhưng cần thay đổi mật khẩu Zoom của mình, tìm hiểu về cách thay đổi mật khẩu.

Bài viết này đề cập đến:

 • Cách đặt lại mật khẩu trên tài khoản Zoom
 • Cách khắc phục sự cố đặt lại mật khẩu thường gặp
  • Tài khoản không tồn tại
  • Không nhận được email xác nhận
  • Liên kết đã hết hạn

Điều kiện tiên quyết để đặt lại mật khẩu Zoom

 • Tài khoản Zoom không sử dụng phương thức Đăng nhập một lần với cách đăng nhập bằng email và mật khẩu tiêu chuẩnGhi chú: Bài viết này cung cấp thông tin về cách đặt lại mật khẩu cho các tài khoản không sử dụng phương thức Đăng nhập một lần. Nếu bạn đăng nhập vào Zoom thông qua nền tảng của bên thứ ba như Facebook, Apple, Google hoặc phương thức Đăng nhập một lần của tổ chức, hãy đặt lại mật khẩu của bạn trong nền tảng bên thứ ba đó.

Cách đặt lại mật khẩu trên tài khoản Zoom

 1. Mở một trình duyệt web và truy cập zoom.us/forgot_password.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn và xác minh reCAPTCHA.
 3. Nhấp vào Gửi.
 4. Bạn sẽ nhận được email có chứa liên kết để đặt lại mật khẩu. Nhấp vào liên kết trong email.
 5. Nhập mật khẩu mới của bạn.
 6. Nhập mật khẩu mới thêm một lần nữa để xác nhận.
 7. Nhấn vào Save [Lưu]. Bạn đã đặt lại mật khẩu của mình và có thể đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 8. Nhấp vào Đi đến cuộc họp của tôi để được chuyển đến Web Portal.

Lưu ý: Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận rằng mật khẩu của bạn đã được đặt lại.

Cách khắc phục sự cố đặt lại mật khẩu thường gặp

Tài khoản không tồn tại

Khi thực hiện quy trình đặt lại mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo cho biết không tìm thấy tài khoản, tức là hệ thống của Zoom đã không tìm thấy tài khoản Zoom nào trùng khớp với địa chỉ email và thông tin đăng nhập bằng mật khẩu mà bạn đã nhập.

 • Xác nhận rằng địa chỉ email đã được nhập chính xác
 • Thử đăng nhập bằng Google, Apple hoặc Facebook
 • Nếu thuộc tài khoản kinh doanh hoặc tài khoản giáo dục, hãy thử đăng nhập bằng tính năng đăng nhập một lần (SSO) tại URL tùy biến của bạn, chẳng hạn như myorganization.zoom.us

Nếu bạn đăng nhập bằng Facebook, Apple, hoặc Google — và bạn không nhớ mật khẩu Facebook, Apple, hoặc Google của mình — bạn sẽ cần đặt lại mật khẩu ở đó. Dưới đây là một số thông tin bổ sung về cách đặt lại mật khẩu Facebook, Apple hoặc Google của bạn.

Không nhận được email xác nhận

Nếu bạn không nhận được email xác nhận để đặt lại mật khẩu, hãy kiểm tra thư mục Thư rác và xác nhận rằng địa chỉ [email protected] được phép gửi email vào hộp thư đến của bạn.

Hầu hết các máy chủ thư sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu của Zoom trong vòng vài phút, tuy nhiên một số máy chủ thư có thể cần đến 30 phút hoặc hơn. Nếu có thể, hãy đợi xem liệu bạn có nhận được email đó hay không.

Nếu bạn vẫn không nhận được email đặt lại mật khẩu, vui lòng liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ kỹ thuật của Zoom để được hỗ trợ.

Liên kết đã hết hạn

Liên kết đặt lại mật khẩu của Zoom có hiệu lực trong 24 giờ hoặc đến khi bạn yêu cầu gửi một email đặt lại mật khẩu khác.

 • Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, hãy gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu mới tại zoom.us/forgot_password.
 • Nếu bạn yêu cầu nhiều email đặt lại mật khẩu, chỉ email được gửi gần nhất mới có hiệu lực. Vui lòng không yêu cầu thêm mật khẩu mới. Hãy đợi đến khi bạn nhận được tất cả email và nhấp vào liên kết đặt lại trong email được gửi gần nhất.

Rate this post