Cu + O2 → CuO | Cu ra CuO

Phản ứng: Cu + O2 → CuO 1. Phương trình hóa học phản ứng giữa Cu và O2 2Cu + O2 → 2CuO 2. Điều kiện phản ứng – Nhiệt độ cao. 3. Cách thực hiện phản ứng – Đốt cháy dây đồng trong không khí rồi cho vào bình khí oxi. 4. Hiện tượng […]

Rate this post