CH3COOC2H5 + KOH → CH3COOK + C2H5OH | CH3COOC2H5 ra CH3COOK | CH3COOC2H5 ra C2H5OH | KOH ra CH3COOK

Phản ứng CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to hay CH3COOC2H5 ra CH3COOK hoặc CH3COOC2H5 ra C2H5OH hoặc KOH ra CH3COOK thuộc loại phản ứng thủy phân este / phản ứng xà phòng hóa đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về KOH có lời giải, mời các bạn đón xem:

Có thể bạn quan tâm

CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH

Điều kiện phản ứng

– Đun sôi nhẹ.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho 2ml etyl axetat vào ống nghiệm, sau đó cho tiếp dung dịch 1 ml KOH 30%. Lắc đều ống nghiệm rồi đun cách thủy trong 5 phút.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. Sau phản ứng chất lỏng trong ống nghiệm trở thành đồng nhất.

Bạn có biết

– Phản ứng trên gọi là phản ứng xà phòng hóa hay phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm.

– Các este khác cũng có phản ứng với KOH tương tự etyl axetat.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

KOH không phản ứng với chất nào sau đây?

A. CH3COOH. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3OH.

Hướng dẫn giải

CH3OH không phản ứng với KOH.

Đáp án D.

Ví dụ 2:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng xà phòng hóa?

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm.

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường muối.

D. Phản ứng phân hủy trong môi trường nước.

Hướng dẫn giải

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Đáp án B.

Ví dụ 3:

Thủy phân hoàn toàn CH3COOC2H5 trong KOH thấy thu được 4,6 gam ancol. Số mol KOH đã dung để phản ứng là

A. 1. B. 0,1. C. 0,2. D. 0,5.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O
 • C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420