Cân bằng phương trình phản ứng CH3COOH + C2H2 → CH3COOCH=CH2

CH3COOH + C2H2 → CH3COOCH=CH2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H2 (Axetilen) phản ứng với CH3COOH (acid acetic) để tạo ra CH3COOCH=CH2 (Vinyl axetat) dười điều kiện phản ứng là Không có. Mời các bạn xem dõi để có kiến thức làm bài tập một cách chuẩn xác nhất.

Có thể bạn quan tâm

Viết phương trình phản ứng đã cân bằng :

C2H2 + CH3COOH → CH3COOCH=CH2

Trong đó :

C2H2 là khí Axetilen không màu

CH3COOH là acid acetic chất lỏng không màu

CH3COOCH=CH2 là Vinyl axetat chất rắn

Điều kiện phương trình phản ứng : Không có

Cách thực hiện thí nghiệm : Cho C2H2 khử CH3COOH ta sẽ điều chế được Vinyl axetat.

Phương trình điều chế C2H2 :

– C4H8 ⟶ C2H2 + C2H6

– 2CH4 ⟶ C2H2 + 2H2

– CaC2 + H2SO4 ⟶ C2H2 + CaSO4

– 2C + H2 ⟶ C2H2

Nội dung xem thêm :

  • CH3NH2 +CH3COOH
  • CH3CHO ra CH3COOH

CH3COOCH=CH2 Axetilen C2H2 là gì?

axetilen Axetilen là một hợp chất hóa học nằm trong dãy đồng đẳng Ankadien với công thức hóa học là C2H2. Nó là một hidrocacbon và là ankin đơn giản nhất.

Trong thực tế, nó không tồn tại ở dạng tinh khiết mà tồn tại ở dạng dung dịch.

Công thức cấu tạo của axetilen: H – C ≡ C – H (viết gọn HC ≡ CH).

Những tính chất đặc trưng của axetilen C2H2

Tính chất vật lí của Axetilen Axetilen là chất khí không màu, không mùi, dễ bắt cháy và tan kém trong nước. Tỉ trọng của axetilen với không khí là D= 26/29 và nó nhẹ hơn không khí. Tính chất hóa học của Axetilen Phản ứng cháy (tác dụng với oxi) Cũng giống như các hidrocacbon khác như metan, etilen,… axetilen cháy trong oxi tạo ra cacbonic và hơi nước.

2 C2H2 + 5 O2 (t°) → 4 CO2 + 2 H2O

Phản ứng cộng của axetilen Axetilen tham gia phản ứng cộng với halogen, hidro halogenua (HCl, HBr,…), AgNO3 trong môi trường amoniac…

Phản ứng cộng với halogen:

HC≡CH + Br-Br → Br-CH=CH-Br

Br-CH=CH-Br + Br-Br → Br2CH-CHBr2

Phản ứng cộng với hidro halogen:

HC≡CH + HBr → CH2=CHBr

Phản ứng cộng với bạc nitrat trong môi trường NH3

HC≡CH + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag-C≡C-Ag ↓ màu vàng + NH4NO3

Phản ứng trùng hợp Các phân tử C2H2 có thể kết hợp với nhau trong phản ứng trùng hợp và tạo thành polime.

nHC≡CH (t°, xt, p) → (-HC=CH-)n

Phản ứng hidrat hóa Axetilen tham gia phản ứng hidrat hóa có xúc tác axit sulfuric để tạo thành sản phẩm cuối cùng là axit axetic theo sơ đồ sau:

HC≡CH + H2O(H2SO4) → H-CH=CH-H → CH3COOH

Phản ứng cộng HC≡CH + Br2 → Br-CH=CH—Br (đibrometilen)

HC≡CH + 2 Br2 → Br2CH-CHBr2 (tetrabrometan)

Câu hỏi trắc nghiệm :

Câu hỏi 1 : Phản ứng CH3COOH + CH≡CH → CH3COOCH=CH2 thuộc loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng trao đổi D. Phản ứng tách.

Trả lời

Đáp án B. Phản ứng cộng

Câu hỏi 2 : Chỉ từ C2H2 điều chế CH3COOCH=CH2 cần tiến hành tối thiểu bao nhiêu phản ứng

A. 3

B. 5

c. 2

D. 4

Trả lời

Đáp án D

Rate this post