Cách viết đồng phân C2H6O (2024) chính xác nhất

Công thức cấu tạo của C2H6O và gọi tên | Đồng phân của C2H6O và gọi tên

Có thể bạn quan tâm

1. Cách viết đồng phân và gọi tên

Ứng với công thức phân tử C2H6O thì chất có thể là ancol hoặc ete.

Ancol C2H6O

Ancol C2H6O có 1 đồng phân ancol, cụ thể:

Đồng phân

CTCT thu gọn

Tên gọi

CH3-CH2-OH

etanol

ETE C2H6O

Ete C2H6O có 1 đồng phân ete, cụ thể:

Đồng phân

CTCT thu gọn

Tên gọi

Công thức cấu tạo của C2H6O và gọi tên | Đồng phân của C2H6O và gọi tên

CH3-O-CH3

đimetyl ete / metoxymetan

Vậy ứng với công thức phân tử C2H6O thì chất có 2 đồng phân, có thể là ancol hoặc ete.

2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Số đồng phân ứng với công thức C2H6O

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải: B. 2

C2H6O chỉ có 2 đồng phân là : CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3

Ứng với công thức phân tử C2H6O thì chất có thể là ancol hoặc ete.

Ancol C2H6O có 1 đồng phân ancol, cụ thể:

CH3-CH2-OH: etanol

Ete C2H6O có 1 đồng phân ete, cụ thể:

CH3-O-CH3: đimetyl ete / metoxymetan

Câu 2: Số chất là đồng phân có cùng công thức phân tử C2H6O là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Lời giải: A. 2

Câu 3: Công thức phân tử của etanol là?

A. C2H6O

B. C2H4O

C. C2H6

D. C2H4O2

Lời giải: A. C2H6O

Câu 4: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A không tham gia phản ứng với A. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3 – CH2 – OH

B. CH3 – O – CH2

C. CH3 – O – H – CH2

D. CH3 – O – CH3

Lời giải: D. CH3 – O – CH3

Đáp án A sai. Vì CH3 – CH2 – OH tác dụng với NaOH.

Đáp án B, C sai. Vì không tồn tại hai chất có công thức cấu tạo như trên.

Câu 5: Nhận định nào sau đây không chính xác về công thức cấu tạo của C2H6O

A. Hai nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau.

B. Hai nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nguyên tử oxi.

C. Trong phân tử chỉ toàn liên kết đơn.

D. Hai nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau, vừa liên kết với nguyên tử oxi.

Lời giải: D. Hai nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau, vừa liên kết với nguyên tử oxi.

Câu 6: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong C2H6O là?

A. 52,2%

B. 52,1%

C. 50,2%

D. 52,3%

Lời giải: A. 52,2%

Xem thêm các bài tập Hóa Học hay khác:

Cách viết đồng phân C4H8O2 (2024) chính xác nhất

Cách viết đồng phân C5H10 (2024) chính xác nhất

Cách viết đồng phân C5H10O2 (2024) chính xác nhất

Cách viết đồng phân C5H12 (2024) chính xác nhất

Cách viết đồng phân C5H12O (2024) chính xác nhất

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420