Cách tính phần trăm (%) chính xác có thể áp dụng ngay

Việc nắm vững cách tính phần trăm sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết các bài toán liên quan đến phần trăm trong công việc, học tập. Hãy theo dõi ngay các cách tính phần trăm dễ hiểu, dễ nhớ và công cụ hỗ trợ tính phần trăm nhanh chóng và chính xác trong bài viết này.

Có thể bạn quan tâm

Công thức tính phần trăm cơ bản

Công thức tính phần trăm cơ bản như sau: A được xem là lượng cần xác định, (A+B) là lượng tổng. Vì vậy công thức tính phần trăm cơ bản là A/(A+B) x 100 = A%.

Trong đó:

 • A là lượng cần xác định
 • (A+B) là lượng tổng

Giả sử số lượng thí sinh đăng ký thi vào một trường đại học là 100.000 người, trong đó chỉ có 1.000 người trúng tuyển. Để tính tỷ lệ chọi, ta có thể áp dụng công thức sau: 1000 / 100000 x 100 = 1%

Công thức tính phần trăm này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như:

 • Tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của một doanh nghiệp
 • Tính tỷ lệ thất nghiệp trong một quốc gia
 • Tính tỷ lệ chọi của một trường đại học
 • Tính tỷ lệ phần trăm giảm giá,…

Cách tính phần trăm giảm giá

Để tính phần trăm giảm giá một sản phẩm bất kỳ, trước tiên bạn cần biết được giá gốc của sản phẩm và mức giảm giá (%). Công thức tính phần trăm giảm giá bạn có thể áp dụng như sau: Phần trăm giảm giá = (Giá gốc – Giá mới) / Giá gốc * 100

Trong đó:

 • Giá gốc là giá của sản phẩm trước khi giảm giá.
 • Giá mới là giá của sản phẩm sau khi đã giảm giá.

Từ giá mới đã tính ở trên, thì phần trăm giảm giá của iPhone 11 Pro sẽ là:

Phần trăm giảm giá = (10.000.000 – 8.000.000) / 10.000.000 * 100 = 20%. Có thể thấy rằng, điện thoại iPhone 11 Pro được giảm giá 20%, tương đương với 2.000.000đ

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính phần trăm giảm giá sản phẩm/dịch vụ theo công thức sau:

Giá mới của chiếc laptop Dell Inspiron 14 Plus là: Giá mới = 20.000.000 * 85/100 = 17.000.000 đồng. Như vậy, chiếc laptop được giảm giá 15%, tương đương được giảm 3.000.000đ.

Bạn có thể sử dụng công cụ tính phần trăm giảm giá sản phẩm nhanh tại đây:

Cách tính phần trăm tăng giá

Ngoài cách tính phần trăm giảm giá, bạn còn tính được phần trăm tăng giá của sản phẩm. Để tính phần trăm tăng giá khuyến mãi, bạn cần có thông tin về giá gốc của sản phẩm và mức tăng giá. Áp dụng công thức sau để tính phần trăm tăng giá khuyến mãi: Phần trăm tăng giá khuyến mãi = (Giá mới – Giá gốc) / Giá gốc * 100

Trong đó:

 • Giá gốc là giá của sản phẩm trước khi tăng giá.
 • Giá mới là giá của sản phẩm sau khi tăng giá.

Như vậy, sau khi tính được giá mới, thì tổng bill mua sắm của bạn tăng lên tương đương với 2.000.000 đồng (so với giá gốc).

Tính phần trăm tăng trưởng doanh thu

Công thức tính phần trăm cũng được áp dụng nhiều cho các chủ doanh nghiệp để tính phần trăm tăng trưởng doanh thu. Vì vậy, chủ doanh nghiệp cần xác định được doanh thu của kỳ hiện tạidoanh thu của kỳ trước (cùng kỳ của năm trước). Công thức tính chi tiết như sau:

Phần trăm tăng trưởng doanh thu = (Doanh thu kỳ hiện tại – Doanh thu kỳ trước) / Doanh thu kỳ trước * 100

Trong đó:

 • Doanh thu kỳ hiện tại là doanh thu của kỳ cần tính.
 • Doanh thu kỳ trước là doanh thu của kỳ trước kỳ cần tính.

Ví dụ: Doanh thu của một doanh nghiệp trong năm 2023 là 100 tỷ đồng, doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2022 là 80 tỷ đồng. Vậy phần trăm tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp này là:

Phần trăm tăng trưởng doanh thu = (100 – 80) / 80 * 100 = 25%. Cho thấy doanh thu của doanh nghiệp đã tăng 25% so với năm 2022. Như vậy, bạn đã xác định được mức phần trăm tăng trưởng của doanh nghiệp để có những chiến lược Marketing phát triển mạnh mẽ hơn trong các kỳ tiếp theo hoặc để đo lường KPI mà doanh nghiệp đã đặt ra theo từng kỳ.

Ngoài ra, ta có thể tính phần trăm tăng trưởng doanh thu theo công thức sau:

Chi tiết với ví dụ trên: Phần trăm tăng trưởng doanh thu = (100 / 80) – 1 = 25%

2 cách trên đều có thể tính được phần trăm tăng trưởng doanh thu của công ty của bạn. Bạn có thể áp dụng 1 trong 2 cách để tính.

Phần trăm tăng trưởng doanh thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu phần trăm tăng trưởng doanh thu dương (+) thì chứng tỏ doanh nghiệp đang phát triển tốt, ngược lại nếu phần trăm tăng trưởng doanh thu âm (-) thì chứng tỏ doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Tính phần trăm của 1 tổng

Để tính phần trăm của 1 tổng, ta cần biết số cần tính phần trăm và tổng thể. Công thức tính phần trăm của 1 tổng như sau: Phần trăm = (Số cần tính / Tổng) * 100

Rate this post