Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng

Tiền lãi = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời hạn vay.

Có thể bạn quan tâm

Nếu bạn vay 120.000.000 đồng trong 12 tháng, với mức lãi suất là 10%/năm:

Số tiền gốc phải trả hàng tháng là: 120.000.000/12 = 10.000.000 đồng.

Số tiền lãi phải trả hàng tháng: (120.000.000 x 10%)/12 = 1.000.000 đồng.

Vậy, số tiền bạn phải trả hàng tháng (cả gốc và lãi) là 11.000.000 đồng/tháng.

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng theo số dư nợ giảm dần. Trường hợp tính lãi suất vay ngân hàng theo số dư nợ giảm dần thì dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi đã trừ đi phần nợ gốc người vay đã trả trong những tháng trước đó.

Do số dư nợ giảm dần nên tiền lãi vay ngân hàng mà người vay phải trả cũng sẽ giảm dần.

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng trong trường hợp này như sau:

Tiền gốc hằng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay.

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng.

Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay.

Ví dụ, bạn vay 120.000.000 đồng, với thời hạn là 12 tháng và mức lãi suất là 10%/năm.

Tiền gốc trả hàng tháng = 120.000.000/12 = 10.000.000 đồng.

Tiền lãi tháng đầu = (120.000.000 x 10%)/12 = 1.000.000 đồng.

Tiền lãi tháng thứ 2 = (120.000.000 – 10.000.000) x 10%/12 = 916.667 đồng.

Tiền lãi tháng thứ 3 = (120.000.000 – 10.000.000 – 10.000.000) x 10%/12 = 833.333 đồng.

Các tháng tiếp theo tính tương tự như cách tính tiền lãi vay ngân hàng nêu trên cho đến khi trả hết nợ.

Ảnh minh họa: VTV

Các hình thức tính lãi suất phổ biến hiện nay

Lãi suất vay ngân hàng thường được tính theo con số phần trăm trên một năm, ví dụ như lãi suất cho vay từ 15% đến 18%/năm. Để tạo được sự hấp dẫn cho gói vay thì các ngân hàng thường niêm yết lãi suất theo tháng như lãi 1%/ tháng… như vậy có nghĩa là 12%/năm. Chính vì vậy, trong trường hợp bạn gặp một con số lãi suất quá thấp thì cần phải tìm hiểu thật kỹ xem lãi suất này là tính theo năm hay theo tháng.

Lãi suất cố định

Với hình thức lãi suất cố định thì cách tính lãi suất vay ngân hàng là như nhau cho từng tháng. Như vậy có nghĩa là khoản vay của bạn sẽ có lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian vay. Chính vì lãi suất không có biến động nên sẽ giảm đáng kể áp lực và tránh được những rủi ro khi có biến động về lãi suất.

Lãi suất thả nổi

Đây là mức lãi suất thay đổi tùy vào quy định và chính sách của mỗi ngân hàng theo các giai đoạn khác nhau. Cụ thể, mức lãi suất này bao gồm: Chi phí vốn + biên độ lãi suất cố định hoặc Chi phí vốn cố định + biên độ lãi suất thay đổi.

Với các khoản vay thông thường, ngân hàng thường quy định mức lãi suất cố định trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 6 tháng, 12 tháng…Còn những tháng tiếp theo tiền lãi phụ thuộc vào lãi suất hiện tại của thị trường, đây chính là lãi suất thả nổi. Mức lãi lúc này có thể thấp hoặc cao hơn so với lãi suất ban đầu.

Rate this post