C2H5OH ra CH3COOH l C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O | Ancol etylic ra Axit axetic

Phản ứng C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Có thể bạn quan tâm

C2H5OH ra CH3COOH l C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O | Ancol etylic ra Axit axetic (ảnh 1)

1. Phương trình phản ứng điều chế axit axetic từ ancol etylic

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

2. Điều kiện phản ứng: Phản ứng C2H5OH ra CH3COOH

Điều kiện khác: men giấm.

3. Cách thực hiện phản ứng Phản ứng C2H5OH ra CH3COOH

Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của C2H5OH (Ancol etylic)

– Trong phản ứng trên C2H5OH là chất khử.

– Đây là phản ứng lên men giấm từ ancol etylic điều chế axit axetic.

4.2. Bản chất của O2 (Oxi)

Trong phản ứng trên O2 là chất oxi hoá.

5. Thông tin thêm điều chế axit axetic

CH3COOH chính là giấm ăn, và đây cũng là phương pháp sản xuất giấm ăn bằng cách lên men dung dịch rượu etylic loãng.

Các phương pháp điều chế axit axetic

Trong công nghiệp, đi từ Butan C4H10

2C4H10 + 3O2 (xúc tác, to) → 4CH3COOH + 2H2O

Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + 2H2O

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm -COOH, có công thức thức CnH2n+1COOH được gọi là axit cacboxylic no đơn chức và cũng có tính chất tương tự axit axetic.

6. Tính chất hóa học của C2H5OH

6.1. Phản ứng cháy

– Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng.

6.2. Tác dụng với kim loại kim loại mạnh

– Rượu etylic tác dụng được với natri, giải phóng khí hiđro.

6.3. Phản ứng với axit axetic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat.

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

– Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit gọi là este.

7. Bài tập vận dụng

Câu 1: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra

C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol

D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol không có liên kết hidro, axit có liên kết hidro

B. Vì liên kết hidro của axit bền hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn

D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 3. Thực hiện thí nghiệm sau: nhỏ từ từ dung dịch axit axetic vào cốc đựng một mẩu đá vôi. Sau phản ứng có hiện tượng gì xảy ra

A. Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, không thấy có khí thoát ra.

B. mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, thấy có khí không màu thoát ra.

C. Mẩu đá vôi tan dần, thấy có khí màu lục nhạt thoát ra.

D. mẩu đá vôi không thay đổi do axit axetic yếu hơn axit cacbonic

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 4. So sánh nhiệt độ sôi của các chất: Axit axetic (CH3COOH) , axeton (CH3COCH3), propan (CH3CH2CH3), etanol (C2H5OH)

A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH

B. C2H5OH > CH3COOH >CH3CH2CH3 > CH3COCH3

C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

D. C2H5OH > CH3COCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Những chất tạo được liên kết H liên phân tử càng bền vững thì có nhiệt độ sôi càng cao:

CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

Câu 5. Rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là do

A. trong phân tử rượu có 6 nguyên tử hiđro.

B. trong phân tử rượu có 1 nguyên tử oxi.

C. trong phân tử rượu chỉ có liên kết đơn.

D. trong phân tử rượu có nhóm -OH.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Câu 6. Rượu etylic cháy trong không khí, hiện tượng quan sát được là

A. ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt

B. ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt

C. ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt

D. ngọn lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7. Nhận xét đúng về khí etilen

A. Là chất khí không màu, có mùi hắc

B. Là chất khí không mùi, ít tan trong nước

C. Là chất khí nặng hơn không khí

D. Là chất khí không màu, ít tan trong nước

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Câu 8. Cho chất anđehit fomic (HCHO) và axit axetic (CH3COOH), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Rate this post

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5420