C2H2 ra C6H6: Phản ứng điều chế benzen từ axetilen

Phản ứng hóa học: C2H2 ra C6H6

Phản ứng điều chế benzen (C6H6) từ axetilen (C2H2) là một trong những phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ.

Có thể bạn quan tâm

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Bạn đang xem: C2H2 ra C6H6: Phản ứng điều chế benzen từ axetilen

Trong phản ứng hóa học, có một quá trình quan trọng là chuyển đổi hợp chất C2H2 thành hợp chất C6H6. Đây là một phản ứng điều chế axetilen từ metan, mà chúng ta thường gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: C2H2 ra C6H6: Phản ứng điều chế benzen từ axetilen

Khi phân hủy CH4, ta tạo ra C2H2, và từ C2H2, ta có thể chuyển đổi nó thành C6H6. Quá trình này được thực hiện thông qua việc sử dụng các chất như Cu(OH)2 và dung dịch AgNO3/NH3.

Chất tham gia phản ứng

Cu(OH)2: Đây là chất xúc tác trong quá trình điều chế axetilen từ metan.

Dung dịch AgNO3/NH3: Đây là một chất phức có tác dụng trong phản ứng hóa học để chuyển đổi C2H2 thành C6H6.

Quá trình phản ứng: C2H2 ra C6H6

Xem thêm : AlCl3 + H2O + Na2S → Al(OH)3↓ + H2S↑ + NaCl | AlCl3 ra Al(OH)3

Xem thêm : CaO + C → CaC2 + CO

Trong quá trình phản ứng, Cu(OH)2 và dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng như chất tham gia. Cụ thể, Cu(OH)2 đóng vai trò là chất xúc tác, trong khi dung dịch AgNO3/NH3 có tác dụng chuyển đổi C2H2 thành C6H6.

Phương trình điều chế benzen

Phương trình điều chế benzen từ axetilen có dạng:

CH≡CH → C6H6

Điều kiện phản ứng C2H2 ra C6H6

Để phản ứng C2H2 ra C6H6 diễn ra thành công, cần có các điều kiện sau:

 1. Nhiệt độ và áp suất phù hợp
 2. Chất xúc tác

Cách tiến hành phản ứng C2H2 ra C6H6

Quá trình phản ứng C2H2 ra C6H6 thường được tiến hành bằng cách trimetyl hóa axetilen ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp. Kết quả thu được là benzen.

Thông tin về hợp chất hữu cơ ankybenzen

Để gọi công thức hợp chất hữu cơ ankybenzen là X, ta có công thức hóa học chung là CnH2n-6. Với 3nX = nCO2 – nH2O = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol, suy ra nX = 0,05 mol. Bằng việc bảo toàn nguyên tố C, ta có: 0,05n = 0,35, từ đó suy ra n = 7. Vậy công thức phân tử của X là C7H8.

Hiện tượng khi cho benzen vào nước brom

Xem thêm : NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Xem thêm :

Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước brom và lắc nhẹ, quan sát được hiện tượng: chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp, lớp có màu đỏ và lớp không màu.

Ô nhiễm không khí do benzen

Trong không khí, đặc biệt ở các khu đô thị lớn, lượng benzen vượt quá giới hạn cho phép là một thành phần gây ô nhiễm không khí. Nguyên nhân chủ yếu gây ra lượng benzen này là do lượng khí benzen phát thải từ các động cơ ô tô, xe máy do nhiên liệu đốt cháy chưa hoàn toàn.

Các phát biểu về benzen

Số phát biểu đúng về benzen là:

 1. Benzen cháy trong không khí cho ngọn lửa nhiều muội than.
 2. Benzen là chất lỏng không màu, hòa tan được trong nước.
 3. Benzen là hóa chất độc hại có nguy cơ gây ung thư khi tiếp xúc trực tiếp với nó.
 4. Hòa tan iot vào benzen thu được dung dịch đồng nhất không phân lớp.
 5. Ở điều kiện thường, benzen tác dụng với H2 tạo thành hexan.

Hóa chất để phân biệt benzen, axetilen và striren

Dung dịch AgNO3.

Bài tập vận dụng liên quan C2H2 ra C6H6

Dưới đây là một số bài tập liên quan đến phản ứng điều chế benzen:

 1. Cho biết sản phẩm thu được khi benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác?
 2. Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), sản phẩm hữu cơ thu được là gì?
 3. Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime?
 4. Chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?
 5. Phản ứng của toluen với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản phẩm nào?
 6. Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là gì?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phản ứng hóa học này và các kiến thức liên quan, bạn có thể tham khảo tài liệu từ Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ. Họ đã cung cấp cho bạn một phương trình hóa học chi tiết về quá trình chuyển đổi C2H2 thành C6H6.

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa

Nguồn: https://thlienhiep.edu.vnDanh mục: Hóa

Rate this post