Bài 2 trang 30 Toán 6 Tập 2 Cánh diều

mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Các cặp phân số sau có bằng nhau không vì sao hi vọng nó sẽ hữu ích dành cho quý bạn đọc

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

Lời giải:

Lời giải Toán 6 Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 25 Toán lớp 6 Tập 2: Ta đã biết là một phân số. Vậy có phải là phân số không? ….

 • Hoạt động 1 trang 25 Toán lớp 6 Tập 2: Một tòa nhà chúng cư có ba tầng hầm được kí hiệu theo thứ tự từ trên xuống là B1, B2, B3. Độ cao của ba tầng hầm là bằng nhau. Biết rằng độ cao của mặt sàn tầng hầm B3 so với mặt đất là -10 m. Tính độ cao của mặt sàn tầng hầm B1 so với mặt đất. ….

 • Hoạt động 2 trang 25 Toán lớp 6 Tập 2: Viết kết quả của phép chia a : b trong mỗi trường hợp sau theo mẫu: ….

 • Luyện tập 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là – 6, mẫu số là 17; ….

 • Luyện tập 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Cách viết nào dưới đây cho ta phân số: ….

 • Hoạt động 3 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số biểu thị phần đã tô màu trong mỗi hình bên. ….

 • Hoạt động 4 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Xét hai phân số bằng nhau . So sánh tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu ở phân số thứ hai với tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai. ….

 • Luyện tập 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? ….

 • Hoạt động 5 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Ta có: vì 1.10= 5.2 (quy tắc bằng nhau của hai phân số). ….

 • Luyện tập 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số sau thành số bằng nó và có mẫu là số dương ….

 • Hoạt động 6 trang 28 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu cách rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên dương về phân số tối giản. ….

 • Hoạt động 7 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu cách quy đồng mẫu nhiều phân số có tử và mẫu là số nguyên dương. ….

 • Luyện tập 5 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Quy đồng mẫu những phân số sau: ….

 • Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là – 43, mẫu số là 19; ….

 • Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số nguyên x, biết: ….

 • Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản: ….

 • Bài 5 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn phân số về phân số tối giản ….

 • Bài 6 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Quy đồng mẫu những phân số sau: ….

 • Bài 7 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Trong các phân số sau, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại: ….

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Toán lớp 6 Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

 • Toán lớp 6 Bài 3. Phép cộng. Phép trừ phân số

 • Toán lớp 6 Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

 • Toán lớp 6 Bài 5. Số thập phân

 • Toán lớp 6 Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Cám ơn bạn đã tin tưởng và đọc bài chia sẻ của mythuatcongnghiepachau.edu.vn

Rate this post