Ag2O + C2H2 → H2O + C2Ag2 | , Phản ứng Thế

Bảng tuần hoàn hoá học Màu sắc một số chất phổ biến Cấu hình electron nguyên tử Bảng tính tan Dãy hoạt động kim loại Nhận Biết Chất Bằng Quỳ Tím Một số Nguyên Tố Hoá Học tr42 Lớp 8 Tin tức Khám phá Lấy căn bản IELTS Du học – Định cư Úc

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm phương trình hóa học

Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Tìm kiếm

Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

advertisement Ag2O

Tên gọi: bạc oxit

Nguyên tử khối: 231.73580 ± 0.00070

Nhiệt độ nóng chảy: 280°C

bạc oxit

lỏng

không màu

232

+ C2H2

Tên gọi: Axetilen

Nguyên tử khối: 26.0373

Nhiệt độ sôi: -84°C

Nhiệt độ nóng chảy: -80.8°C

Axetilen

Khí

Không màu

26

→ H2O

Tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

Nhiệt độ sôi: 100°C

Nhiệt độ nóng chảy: 4°C

nước

Lỏng

Không màu

18

+ C2Ag2

Tên gọi: Bạc acetylua

Nguyên tử khối: 239.7578

Bạc acetylua

lỏng

không màu

240

Lưu ý: Vuốt sang bên trái để xem toàn bộ phương trình

 1. Trang chủ
 2. Phương trình hoá học
 3. Ag2O + C2H2 → H2O + C2Ag2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Ag2O + C2H2 → H2O + C2Ag2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Ag2O | bạc oxit | + C2H2 | Axetilen | Khí = H2O | nước | Lỏng + C2Ag2 | Bạc acetylua | , Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ., cho Ag2O tác dụng với khí C2H2., Kết tủa vàng

Giới thiệu

 1. Thông tin chi tiết về phương trình

  Điều kiện phản ứng khi cho tác dụng Ag2O + C2H2

  Quá trình phản ứng Ag2O + C2H2

  Hiện tượng xảy ra sau phản ứng Ag2O + C2H2

 2. Thông tin chi tiết các chất tham gia phản ứng

  Thông tin về Ag2O (bạc oxit)

  Thông tin về C2H2 (Axetilen)

 3. Thông tin chi tiết các chất sản phẩm sau phản ứng

  Thông tin về H2O (nước)

  Thông tin về C2Ag2 (Bạc acetylua)

Thông tin chi tiết về phương trình

Điều kiện phản ứng khi cho tác dụng Ag2O + C2H2

 • Chất xúc tác: không có
 • Nhiệt độ: Nhiệt độ.
 • Áp suất: thường
 • Điều kiện khác: không có

Quá trình phản ứng Ag2O + C2H2

Quá trình: cho Ag2O tác dụng với khí C2H2.

Lưu ý: không có

Hiện tượng xảy ra sau phản ứng Ag2O + C2H2

Hiện tượng: Kết tủa vàng

Thông tin chi tiết các chất tham gia phản ứng

Thông tin về Ag2O (bạc oxit)

 • Nguyên tử khối: 231.73580 ± 0.00070
 • Màu sắc: chưa cập nhật
 • Trạng thái: chưa cập nhật

Oxit này được sử dụng trong một số loại pin bạc-oxit, như là “bạc(II) oxit”, AgO. Trong hóa học hữu cơ, oxit bạc được sử dụng làm chất oxy hoá nhẹ. Ví dụ, nó oxy hóa andehit thành các axit cacboxylic. Phản ứng như vậy thường có hiệu quả tốt nhất khi bạc oxit được điều chế tại chỗ từ bạc nitrat và ki…

Xem thêm chi tiết về Ag2O

Thông tin về C2H2 (Axetilen)

 • Nguyên tử khối: 26.0373
 • Màu sắc: Không màu
 • Trạng thái: Khí

1. Hàn Khoảng 20% ​​acetylene được cung cấp bởi ngành công nghiệp khí công nghiệp để hàn và cắt khí oxyacetylene do nhiệt độ cao của ngọn lửa. Đốt cháy axetylen bằng oxy tạo ra ngọn lửa trên 3.600 K (3.330 ° C; 6.020 ° F), giải phóng 11,8 kJ / g. Oxyacetylene là khí đốt nhiên liệu phổ biến nóng n…

Xem thêm chi tiết về C2H2

Thông tin chi tiết các chất sản phẩm sau phản ứng

Thông tin về H2O (nước)

 • Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044
 • Màu sắc: Không màu
 • Trạng thái: Lỏng

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi đến sự sống trên Trái Đất, là cơ sở của sự sống đối với mọi sinh vật. Đối với thế giới vô sinh, nước là một thành phần tham gia rộng rãi vào các phản ứng hóa học, nước là dung môi và là môi trường tích trữ các điều kiện để thúc đẩy hay kìm hãm các…

Xem thêm chi tiết về H2O

Thông tin về C2Ag2 (Bạc acetylua)

 • Nguyên tử khối: 239.7578
 • Màu sắc: chưa cập nhật
 • Trạng thái: chưa cập nhật

Xem thêm chi tiết về C2Ag2

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Loading… Chia sẻ

Các phương trình điều chế Ag2O

2 Ag

Tên gọi: bạc

Nguyên tử khối: 107.86820 ± 0.00020

Nhiệt độ sôi: 2162°C

Nhiệt độ nóng chảy: 961.78°C

+ O3

Tên gọi: ozon

Nguyên tử khối: 47.99820 ± 0.00090

→ Ag2O

Tên gọi: bạc oxit

Nguyên tử khối: 231.73580 ± 0.00070

Nhiệt độ nóng chảy: 280°C

+ O2

Tên gọi: oxi

Nguyên tử khối: 31.99880 ± 0.00060

Nhiệt độ sôi: -182°C

Nhiệt độ nóng chảy: -218°C

Chất xúc tác

thường

Nhiệt độ

thường

Áp suất

thường

Điều kiện khác

thường

Xem chi tiết

2 AgOH

Tên gọi: bạc hidroxit

Nguyên tử khối: 124.87554 ± 0.00057

→ Ag2O

Tên gọi: bạc oxit

Nguyên tử khối: 231.73580 ± 0.00070

Nhiệt độ nóng chảy: 280°C

+ H2O

Tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

Nhiệt độ sôi: 100°C

Nhiệt độ nóng chảy: 4°C

Chất xúc tác

thường

Nhiệt độ

temperature

Áp suất

thường

Điều kiện khác

thường

Xem chi tiết

4 Ag

Tên gọi: bạc

Nguyên tử khối: 107.86820 ± 0.00020

Nhiệt độ sôi: 2162°C

Nhiệt độ nóng chảy: 961.78°C

+ O2

Tên gọi: oxi

Nguyên tử khối: 31.99880 ± 0.00060

Nhiệt độ sôi: -182°C

Nhiệt độ nóng chảy: -218°C

→ 2 Ag2O

Tên gọi: bạc oxit

Nguyên tử khối: 231.73580 ± 0.00070

Nhiệt độ nóng chảy: 280°C

Chất xúc tác

thường

Nhiệt độ

temperature

Áp suất

thường

Điều kiện khác

thường

Xem chi tiết Xem tất cả phương trình điều chế Ag2O

Các phương trình điều chế C2H2

C2H4Br2

Tên gọi: etyl bromua

Nguyên tử khối: 187.8612

Nhiệt độ sôi: 129°C

Nhiệt độ nóng chảy: 9°C

+ 2 KOH

Tên gọi: kali hidroxit

Nguyên tử khối: 56.10564 ± 0.00047

Nhiệt độ sôi: 1327°C

Nhiệt độ nóng chảy: 406°C

→ C2H2

Tên gọi: Axetilen

Nguyên tử khối: 26.0373

Nhiệt độ sôi: -84°C

Nhiệt độ nóng chảy: -80.8°C

+ 2 H2O

Tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

Nhiệt độ sôi: 100°C

Nhiệt độ nóng chảy: 4°C

+ 2 KBr

Tên gọi: kali bromua

Nguyên tử khối: 119.0023

Nhiệt độ sôi: 1435°C

Nhiệt độ nóng chảy: 734°C

Chất xúc tác

thường

Nhiệt độ

thường

Áp suất

thường

Điều kiện khác

alcohol

Xem chi tiết

CaC2

Tên gọi: canxi cacbua; Đất đèn

Nguyên tử khối: 64.0994

Nhiệt độ nóng chảy: 2300°C

+ 2 H2O

Tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

Nhiệt độ sôi: 100°C

Nhiệt độ nóng chảy: 4°C

→ C2H2

Tên gọi: Axetilen

Nguyên tử khối: 26.0373

Nhiệt độ sôi: -84°C

Nhiệt độ nóng chảy: -80.8°C

+ Ca(OH)2

Tên gọi: canxi hidroxit hoặc tôi vôi

Nguyên tử khối: 74.0927

Nhiệt độ nóng chảy: 580°C

Chất xúc tác

thường

Nhiệt độ

thường

Áp suất

thường

Điều kiện khác

thường

Xem chi tiết

CaC2

Tên gọi: canxi cacbua; Đất đèn

Nguyên tử khối: 64.0994

Nhiệt độ nóng chảy: 2300°C

+ H2SO4

Tên gọi: axit sulfuric

Nguyên tử khối: 98.0785

Nhiệt độ sôi: 338°C

Nhiệt độ nóng chảy: 10°C

→ C2H2

Tên gọi: Axetilen

Nguyên tử khối: 26.0373

Nhiệt độ sôi: -84°C

Nhiệt độ nóng chảy: -80.8°C

+ CaSO4

Tên gọi: Canxi sunfat

Nguyên tử khối: 136.1406

Nhiệt độ nóng chảy: 1460°C

Chất xúc tác

thường

Nhiệt độ

thường

Áp suất

thường

Điều kiện khác

thường

Xem chi tiết Xem tất cả phương trình điều chế C2H2

Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.

Mol là gì?

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ – được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm

Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm

Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm advertisement

Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm

Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium – một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm

Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm

So sánh các chất hoá học phổ biến.

CH2=CHCH3 và CH2Br-CH(Br)-CH3

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Propen và chất 1,2-đibrompropan

Xem thêm

CH3-CH2-CH3 và CH2(CH3)-CH2-CH3

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Propan và chất Isobutan (metyl propan)

Xem thêm

CH3CH2CH2OH và CH3CH2CH=O

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất 1-propanal (propan-1-ol) và chất Propanal

Xem thêm

CH3CH2COOH và CH3CH2CH2OH

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Acid propionic và chất Propan-1-ol

Xem thêm

Nhà Tài Trợ

https://sunwin1.in/ advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 02/11/2023

Rate this post